شماره لوئیس

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره شماره لوئیس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شماره لوئیس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره لوئیس; CaCl2; calcium chloride; kgda; kilogram of dry air; Le; Lewis number; LiBr; lithium bromide; LiCl; lithium chloride; MRR; moisture removal rate; MgCl2; magnesium chloride; NTU; number of transfer units; NP; number of paired air and desiccant channel; Nu;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره لوئیس; Circular porous fins; Least Square Method (LSM); Darcy number; Rayleigh number; Lewis number; HumidityAilettes poreuses circulaires; Méthode des Moindres Carrés; Nombre de Darcy; Nombres de Rayleigh; Nombre de Lewis; Humidité