تجزیه و تحلیل چرخه زندگی

در این صفحه تعداد 313 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل چرخه زندگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل چرخه زندگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Literature review; Scheduling; Waste; Multicriteria optimization; Manufacturing operations; 1DCSP; 1-Dimensional Cutting Stock Problem; B&B; Branch and Bound; CSP; Cutting Stock Problem; ICSP; Integrated Cutting Stock Problem; ILP; Integer Linear Programm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Stochastic point process; Poisson process; Seismic risk; Damage cost analysis; Probabilistic seismic hazard analysis; Life cycle analysis; Structural safety; Laplace transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Life cycle analysis; Economics; Optimization; Microalgae; Bioethanol; Biodiesel; Process integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Consumption-based emissions; Embodied emissions; Low-carbon technologies; Technology transfer; Technology diffusion; Multi-regional input-output analysis; CO2; carbon dioxide; FD; final demand; LCA; Life cycle analysis; MRIO; multi-regional input-output;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; LCA; Life Cycle Analysis; GHG; Greenhouse Gases; LCI; Life Cycle Inventory; POBD; Palm Oil Biodiesel; FU; Functional Unit; CPO; Crude Palm Oil; FFB; Fresh Fruit Bunches; EFB; Empty Fruit Bunches; POME; Palm Oil Mill Effluent; Life cycle inventory; Palm oi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Bath ICE; Bath Inventory of Carbon and Energy; BRE; Building Research Establishment; EC; embodied CO2; EOL; end of life; EPD; Environmental Product Declaration; EPSRC; Engineering and Physical Sciences Research Council; ISO; International Organisation for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Molten Carbonate Fuel Cells; Exergy; LCOE; LCA and ELCA; Eco-efficiency; BoP; Balance of Plant; CHP; Combined heat and power; CEENE; Cumulative exergy extractions from the natural environment; ED; Ecosystem quality; ELCA; Exergetic life cycle analysis; PM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Composite panels; Recycling; Mechanical testing; Characterisation; In-situ x-ray diffraction; Life cycle analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Coal chemical engineering; Life cycle analysis; Synthetic natural gas; Energy efficiency; Electricity generation; Heat supply;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Energy planning; Energy ratio analysis; Energy return on investment; Primary energy factor; Life cycle analysis; Renewable energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; LCA; Life Cycle Analysis; APEX; Agricultural Policy Environmental Extender; USDA; United States Department of Agriculture; NASS; National Agricultural Statistical Service; SGP; Southern Great Plains; TIAER; Texas Institute for Applied Environmental Resear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Railway noise; Railway vibration; Rolling noise; Ground vibration; Life cycle analysis; Environmental impact;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Renewable energy; Input-output analysis; Life cycle analysis; Job creation; Energy policy; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چرخه زندگی; Stochastic process; Renewal process; Life cycle analysis; Seismic risk; Renewal function rate; Discounted cost; Expected cost; Structural safety;