مکانیک شکست خط elastic

در این صفحه تعداد 74 مقاله تخصصی درباره مکانیک شکست خط elastic که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مکانیک شکست خط elastic (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; AD; Anodic Dissolution; CF; Corrosion Fatigue; CP; Cathodic Protection; EAC; Environment Assisted Cracking; EAZ; Environment Affected Zone; ECA; Engineering Critical Assessment; FFS; Fitness For Service; HE; Hydrogen Embrittlement; HEDE; Hydrogen Enhanced
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; Linear elastic fracture mechanics; Cracked beam; Structural similarity; Scaling law; The principle of conservation of energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; AIDE; Adsorption Induced Dislocation Emission; API; American Petroleum Institute; ASME; American Society of Mechanical Engineers; BS; British Standards; CP; Cathodic Protection; CIS; Close Interval Survey; CSE; Copper Sulfate Electrode; LME; Liquid Metal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; Cohesive fracture; Traction-separation relation; Linear elastic fracture mechanics; Small-scale yielding; Dimensional analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; Brittle rocks; Heterogeneity; Linear elastic fracture mechanics; Mixed-mode; Stress intensity factor; Subcritical crack growth; Lifetime;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; Extended scale boundary finite element method; Linear elastic fracture mechanics; Crack propagation; Stress intensity factors; Level set method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; ΔCTOD; crack tip opening displacement; CPZ; cyclic plastic zone; EPFM; elastic plastic fracture mechanics; FCGLP; fatigue crack growth life prediction; FDZ; fatigue damage zone; FEA; finite element analysis; HCF; high cycle fatigue; LCF; low cycle fatigu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; Multiscale methods; Linear elastic fracture mechanics; Lightweight aggregate concrete; Mixed mode; Crack propagation analysis; Three-point bending test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; Scaled boundary finite element method; Non-matching mesh; Stress intensity factors; Crack propagation; Remeshing procedure; Linear elastic fracture mechanics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; Linear elastic fracture mechanics; Load redistribution; Superposition; Stiffness reduction; Displacement compatibility
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; Fracture toughness; Fracture energy; Coefficient of variation; Plane-stress; Plane-stain; Hot mix asphalt; Disk-shaped compact tension; 3D scanning; Linear elastic fracture mechanics; Elastic-plastic fracture mechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; Polygonal finite elements; Scaled boundary polygon formulation; Strain projection; Patch test; Linear elastic fracture mechanics; Generalized stress intensity factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک شکست خط elastic; ANL; Argonne National Laboratory USA; ASME; American Society of Mechanical Engineers; ASME BPVASME; boiler and pressure vessel code; BWR; boiling water reactor; CF; corrosion fatigue; C(T); compact tension specimen; DCPD; direct current potential drop cra