تعادل مایع مایع

در این صفحه تعداد 200 مقاله تخصصی درباره تعادل مایع مایع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعادل مایع مایع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل مایع مایع; Liquid-liquid equilibria; Ionic liquid; 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ([bmim][Tf2N]); trihexyl(tetradecyl)phosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate ([TDTHP][Phosph]); 1-Propanol; Water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل مایع مایع; Liquid-liquid equilibria; Ionic liquid; 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ([bmim][Tf2N]); 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ([bmp][Tf2N]); 2-Propanol; Water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل مایع مایع; A + R; Aromatics + Resins; AOC; asphaltene onset concentration; AOP; asphaltene onset pressure; BDs; benzene derivatives; BuP; bubble pressure; CCE; constant composition expansion; CPA; Cubic-Plus-Association; DV; differential vaporization; EoS; equat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل مایع مایع; CPA; cubic-plus-association; EoS; equation of state; LLE; liquid-liquid equilibria; MEG; (mono)ethylene glycol; SLE; solid-liquid equilibria; SRK; Soave-Redlich-Kwong equation of state; VLE; vapor-liquid equilibria; Equation of state; Vapor-li