بیوپسی مایع

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره بیوپسی مایع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیوپسی مایع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; Biomarker; Cell-free DNA; Droplet digital polymerase chain reaction; Liquid biopsy; Neoadjuvant chemotherapy; Minimally invasive monitoring; Personalised analysis; Plasma; Reservoir urine; Treatment response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; Protein leakage markers; Liquid biopsy; Early detection of disease; Tissue-specific proteins; Exocrine secretion; Recombinant protein binders; Dual-recognition assays; Sandwich immune assay; Proximity ligation assay; Proximity extension assay; Dried blood
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; Cancer; Liquid biopsy; Circulating tumor cells; Precision therapy; Prognostic biomarker; Predictive biomarker; Early cancer detection; Tumor heterogeneity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; Nanomedicine; Nanodiagnostics; Liquid biopsy; Biophotonics; Pancreatic cancer detection; Pancreatic ductal adenocarcinoma; Sub-femtomolar limit of detection; AJCC; American Joint Commission on Cancer; MMP; matrix metalloproteinase; CTS; cathepsin; UpA; ur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; PC; prostate cancer; mPC; metastatic prostate cancer; ADT; androgen deprivation therapy; CRPC; castration resistant prostate cancer; mCRPC; metastatic CRPC; SNP; single nucleotide polymorphism; CNV; copy number variation; AR; androgen receptor; CTC; circu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; Circulating tumor cells; Non small cell lung cancer; Epidermal growth factor receptor; Anaplastic lymphoma kinase fusion gene; Liquid biopsy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; Diagnostics; Exosomes; Extracellular vesicles; High-throughput quantitative lipidomics; Lipids; Liquid biopsy; Non-invasive biomarkers; Prostate cancer; Urine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; ABC; advanced breast cancer; CGH; comparative genomic hybridization; CNA; copy number alterations; CTC; circulating tumor cells; ctDNA; cell-free tumor DNA; DEP; dielectrophoretic; DFS; disease-free survival; dPCR; digital PCR; EBC; early breast cancer; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; cfDNA; cell-free DNA; CNI; copy number instability; ctDNA; circulating tumor cell-free DNA; ddPCR; droplet digital PCR; GcfDNA; graft-derived cell-free DNA; LC-MS/MS; liquid chromatography tandem mass spectrometry; MIC; minimum inhibitory concentration; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; Carcinome de primitif inconnu; Immunohistochimie; Biopsie liquide; Chimiothérapie; Séquençage du génome; Médecine de précision; Cancer of unknown primary; Immunohistochemistry; Liquid biopsy; Chemotherapy; Genome sequencing; Precision medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; Melanoma; Liquid biopsy; Circulating tumor cells; Cell-free circulating tumor DNA; Cell-free DNA; Cell-free microRNA; Ab; antibody; AIM1; absent in melanoma-1; AJCC; American Joint Committee on Cancer; BRAF; B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; CRC; colorectal cancer; CTCs; circulating tumor cells; cfDNA; cell-free DNA; HMs; histon modifications; LOH; loss of heterozygosity; miRNAs; microRNAs; MSI; microsatellite instability; Colorectal cancer; Blood-based biomarkers; Liquid biopsy; Circulating
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوپسی مایع; Circulating tumor DNA; Liquid biopsy; Intra-tumor heterogeneity; Disease monitoring; Molecular resistance; Early detectionctDNA, circulating tumor DNA; MPS, massive parallel sequencing; MRD, minimal residual disease; NGS, Next Generation Sequencing; PCR,