لرزش محلی

در این صفحه تعداد 357 مقاله تخصصی درباره لرزش محلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لرزش محلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Concrete-filled steel tubes; Effective width; Elevated temperatures; Finite element analysis; Local buckling; Post-local buckling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Aluminum alloy gusset joints; Block tearing; Local buckling; Four-linear bending stiffness model; Theoretical formulae; Elevated temperatures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Hollow flange beams; Cold-formed steel structures; Rivet fastening; Section moment capacity; Direct strength method; Finite element analyses; Design rules; Local buckling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Coupled instabilities; Global buckling; Local buckling; Cellular buckling; Mode interaction; Variational modelling; Finite element validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Thin-walled; Hollow structural sections; Local buckling; Web-crippling; Rectangular hollow section (RHS); Polygonal hollow section (PHS); Tensile behavior; Residual stress; Stub-column; Four-point bending; Three-point bending; Moment rotation capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Cold-formed circular hollow section; Stub column; Generalized diameter-to-thickness ratio; Local buckling; Post-local-buckling behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Fabricated hollow sections; Ultra-high strength steel tubes; Pure bending; Compression-bending interaction; Local buckling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Cold-formed sections; Ductility; Effective width equation; Experiments; High strength steel; Hot-finished sections; Local buckling; Slenderness limits; Testing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Quasi-static test; Hysteretic response; Unbonded plate brace encased in panel; Panel buckling-restrained braced steel frame; Width-to-thickness ratio; Tension fracture; Local buckling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Uniform bending; Elliptical metal cylinder; Brazier ovalisation; Local buckling; Limit point buckling; Length effect; Dimensionless groups;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Direct strength method; Distortional buckling; Local buckling; Lipped channel column; Local-distortional interaction; Finite element analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لرزش محلی; Hollow flange beams; Cold-formed steel structures; Section moment capacity tests; Intermittent rivet connection; Direct strength method; Design rules; Local buckling