مغناطیسی هیدرودینامیک

در این صفحه تعداد 538 مقاله تخصصی درباره مغناطیسی هیدرودینامیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مغناطیسی هیدرودینامیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Thermal radiation; Convection; Magnetohydrodynamics; Collocation spectral method; Improved projection scheme; Navier-Stokes equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Blood; Variable viscosity; Bio-magnetic fluid dynamics; Magnetohydrodynamics; Ferrohydrodynamic; Localized magnetic field; Thermal radiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Chemical reaction; Convective boundary condition; Heat and mass transfer; Micropolar fluid; Magnetohydrodynamics; Porous medium; Thermal radiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Energetic neutral atoms; Magnetohydrodynamics; Titan; Induced magnetosphere; Cassini; Hybrid simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; MHD; Magnetohydrodynamics; TFTR; Tokamak Fusion Test Reactor; Elms; Edge-Localized Modes; TAE; Toroidal Alfven Eigenmode; RBS; Rutherford backscattering spectrometry; Ionoluminescence; Scintillators materials; Absolute efficiency; Degradation; Decay time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Magnetohydrodynamics; Shallow water approximation; Nonlinear waves; Parametric instabilities; Magneto-Poincare waves; Magnetostrophic waves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Magnetohydrodynamics; Nanofluid; Mixed convection; Concentric cylinders; Hall and ion-slip effects; Homotopy analysis method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Magnetohydrodynamics; Natural convection; Closed cavities; Electrically-conducting fluid; Hybrid methods; Integral transforms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Ferrohydrodynamics; Power-law fluid; Magnetohydrodynamics; Flow past cylinder; Drag reduction; Ferrofluid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Carreau nanofluid; Magnetohydrodynamics; Thermal radiation; Zero mass condition; Range-Kutta Fehlberg technique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Flow-mapping; Ultrasound Doppler velocimetry; Liquid metals; Magnetohydrodynamics; Spatial self-calibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مغناطیسی هیدرودینامیک; Temperature dependent effective viscosity; Copper-water nanofluid; Peristalsis; Slip effect; Magnetohydrodynamics;