مانیتول

در این صفحه تعداد 496 مقاله تخصصی درباره مانیتول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مانیتول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; Colonoscopy; Bowel preparation; Mannitol; Sodium Picosulfate; Macrogol; Colonoscopia; Preparo intestinal; Manitol; Picossulfato de sódio; Macrogol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; DM; D-Mannitol; MEDM; Microencapsulated D-Mannitol; SEM; Scanning electron microscope; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; TEOS; Tetraethylorthosilicate; DSC; Differential scanning calorimetry; TES; Thermal energy storage; PCM; Phase change ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; Freeze-drying; Cycle development; Bulking agent; Mannitol; Sucrose; Glycerol; Protein stability; Glass transition; Collapse; Crystallization; A; annealing step; aFD; after freeze-drying; API; active pharmaceutical ingredient; AUC; area under the curve; bF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; ALG; alginate; Cm; capreomycin; CHI; chitosan; DPIs; dry powder inhalers; E; ethambutol; EC; ethyl cellulose; ECM; extracellular matrix; Eto; ethionamide; FPF; fine particle fraction; HA; hyaluronic acid; HIP/PCA; hydrophobic ion-pairing/precipitation wit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; Protein drug; Monoclonal antibody IgG1; Mannitol; Hard fat; Glyceryl stearate; Fluid bed coater; Microparticles; Sustained release; Stability; Lipids; Coating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AgNPs; silver nanoparticles; ANS; 1-anilino-8-naphthalene sulphonate; AOPP; Advanced Oxidation Protein Products; BIP; 2,2'-bipyridyl; CAT; catalase enzyme; dG; deoxyguanosine; GSH; glutathione; MANN; mannitol; MDA; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; CH; chitosan; GAGs; glycosaminoglycans; ECM; extracellular matrix; HA; hyaluronic acid; CS; chondroitin sulfate; TA; tranexamic acid; GM; growth medium; g; glycerol; m; mannitol; Is; absorbance of sample; Ir; absorbance of reference value; NHDFs; normal h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; 1/C; plasticity parameters; εc; critical porosity; φe; effective angle of internal friction; φx; wall friction angle; φwf; global wall friction angle; τc; cohesion (at zero normal stress); τka; kinematic adhesion (at zero wall normal stress); d0.5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; Cipro; Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate; DPI; dry powder inhaler; DVS; dynamic vapor sorption; ED; emitted dose; FPF; fine particle fraction; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; Lac; lactose; Leu; l-leucine; Man; mannitol; MSLI; Multi-St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; freeze-drying; mannitol; trehalose; sucrose; sodium chloride; polymorphs; mannitol hemihydrate; X-ray powder diffractometry; differential scanning calorimetry (DSC); thermogravimetric analysis (TGA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; Sex; gender; asthma; pulmonary physiology; spirometry; helium MRI; ventilation defects; mannitol; airway hyperreactivity; fractional exhaled nitric oxide; COAST; Childhood Origins of ASThma; Feno; Fractional exhaled nitric oxide; FEV0.5; Forced expiratory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیتول; Bronchial challenge test; Bronchial hyperreactivity; Histamine; Methacholine; Mannitoloskrzelowy test prowokacyjny; nadreaktywność oskrzeli; histamina; metacholina; mannitol