آشنایی با موضوع

آلودگی اقیانوس یا آلودگی دریایی Marine pollution عبارت است از ورود مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه ماده یا انرژی به محیط زیست دریایی که منجر به ایجاد کاهش تولید و همچنین کاهش رشد و نمو جانداران شده و اثرات سوء بر سلامت و بهداشت آبزیان و انسان داشته باشد. اقیانوس‌ها و دریاها بیشتر‌ین سطح کره‌ی زمین را پوشانده‌ اند و زیستگاه دیگری با چنین تنوع زندگی بسیار بالا بر روی این کره‌ی خاکی وجود ندارد. بنابراین چیزی مهم ‌تر از حفظ تعادل زیستی آن برای همه‌ی ساکنان آن و از جمله بشر نیست. در حال حاضر، به دلیل دخالت ‌های بشر و بهره برداری های بیش از حد از آن، مبحث آلودگی دریا به یک معضل جهانی تبدیل شده است. آلودگی در طول سواحل و در دریای های عمیق، حفاری به منظور بهره برداری از منابع دریایی که کیلومترها زیر آب هستند، افزایش دی اکسید کربن اتمسفری که وارد سیستم بافری اقیانوس ها می شود، صید بی رویه، انتقال گونه ها به زیستگاه های دیگر از طریق آب توازن کشتی ها و بسیاری از فعالیت های دیگر، همگی موجب تغییر در شرایط زیستی اقیانوس ها می گردد. در واقع، جهان زیر آب یکی از اکوسیستم هایی است که به شدت متأثر از فعالیت های بشر است. آلودگی رودها: بسیاری از تأثیرات مخرب آلودگی رودها و دریاچه‌ها را می‌توان بر روی اقیانوسها مشاهده کرد. از آن جا که بسیاری از رودها سرانجام به اقیانوس می‌رسند، آلوده شدن رودها می‌تواند باعث آلودگی اقیانوس نیز بشود. رودهایی که در شمال اروپا از شهرهای بزرگ صنعتی عبور می‌کنند، روزانه مقدار زیادی مواد زاید شیمیایی، کشاورزی و شهری را به دریای شمال می‌ریزند. گردش آب باعث می‌شود این مواد در نزدیکی ساحل جمع شود؛ و بیشتر آن‌ها را به طرف ساحل هلند هدایت می‌کند. مساله آلودگی محیط زیست دریاها از زمان تاسیس سازمان تخصصی سازمان ملل متحد، یعنی سازمان جهانی دریانوردی IMO مورد توه ویژه آن بوده که در سال 1973 با تصویب کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریاها صورت قانونی به خود گرفت و در سال 1978 پروتکلی به این کنوانسیون اضافه شد و مجموعا به نام کنفوانسیون مارپول معروف شد. همچنین در دهه 80 الحاقیه ها و اصلاحیه هایی به این کنوانسیون اضافه گردید اما با رشد سریع آلودگی دریا به دلیل نشت نفت از کشتی ها و سراریز شدن ضایعات به دریا، متدها و رویکردهای جدیدی بوجود آمد.
در این صفحه تعداد 241 مقاله تخصصی درباره آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی; Q20; Q53; Q57; Ecosystem services; Valuation; Water quality; Great Barrier Reef (GBR); Marine pollution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی; hpf; hours post fertilization; Gd; gadolinium; GAT; gadolinium acetate tetrahydrate; Ca; calcium; PMCs; primary mesenchyme cells; WF; washed free; GRN; gene regulatory network; Sea urchin embryos; Medical agent; Skeletogenesis; Marine pollution; Gene expr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی; Bacteria; Bioremediation; Crude oil; Fungi; Hydrocarbons; Marine pollution; Taxonomy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی; Spatiotemporal distribution; Ecological quality index; Sediment quality assessment; Marine pollution; Jinhae bay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی; Seagrasses; Marine pollution; Heavy metals; Biomonitoring; Bioindicators; Mediterranean Sea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی; Marine economic growth; Marine pollution; Environmental Kuznets Curve model; Tapio elasticity coefficient method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی; Marine debris; Marine pollution; Surface area; Acid digestion; Microplastics; Zooplankton;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی; Marine pollution; Water framework directive; Marine strategy framework directive; South East Asia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی اقیانوس، آلودگی دریایی; POP; persistent organic pollutant; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbon; PCB; polychlorinated biphenyl; HCH; hexachlorocyclohexane; HCB; hexachlorobenzene; PBDE; polybrominated diphenylether; SALC; semivolatile aromatic-like compounds; GC-ECD; gas chromat