برنامه ریزی فضایی دریایی

در این صفحه تعداد 221 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی فضایی دریایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه ریزی فضایی دریایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; Resource access; Spatial access; Coastal communities; Indigenous communities; Marine conservation; Marine spatial planning; Fisheries; Blue economy; Ocean governance; Canada;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; Marine spatial planning; Ecosystem-based management; Coastal infrastructures; Food-web modelling; Decision-support tool;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; Offshore wind; Marine spatial planning; Marine function zoning; Zoning methods; Co-existence; OWZ; offshore wind zoning; OWZs; offshore wind zones; MSP; marine spatial planning; MFZ; marine functional zoning; MRE; marine renewable energy; OWE; offshore wi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; CKF; Communication and knowledge flow; CP; Consultation processes; DSS; Decision support system; EA; Environmental Assessment; EI; Economic impacts; EIA; Environmental impact assessment; EIS; Environmental impact statement; ENUF; Engage, never use; NIMBY;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; Offshore wind farm; Siting criteria; Ocean conflicts; Marine renewable energy; Marine Spatial Planning; Delphi method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; Fishing displacement; Marine Strategy Framework Directive; Marine Protected Areas; Marine Conservation Zones; Marine Spatial Planning; Fisheries governance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; Cepphus grylle; Phalacrocorax aristotelis; Marine spatial planning; Marine renewable energy installations; Environmental impact assessment; Shore-based survey;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; MSP; Marine Spatial Planning; TCT; Tidal Current Turbine; GHG; Greenhouse Gas; RET; Renewable Energy Technology; Vmsp; Mean Spring Peak Tidal Flow Velocity; SMPTE; Sectoral Marine Plan For Tidal Energy; NMP; National Marine Plan; LAT; Lowest Astronomical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; Offshore mining; Hydrocarbon production; Management frameworks; Impact assessment; Risk assessment; Monitoring; Strategic environmental assessment; Marine spatial planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی فضایی دریایی; Artificial structure; Coastal engineering; Ecological connectivity; Eco-engineering; Marine spatial planning; Trophic connectivity;