عملکرد مکانیکی

در این صفحه تعداد 164 مقاله تخصصی درباره عملکرد مکانیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد مکانیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مکانیکی; Checkered steel-encased concrete composite beam; Mechanical performance; Slip effect; Failure mode; Experimental study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مکانیکی; Polymer-metal hybrid joints; Laser joining; Laser structuring; Glass fibre reinforced polymers; Mechanical performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مکانیکی; Stone mastic asphalt (SMA); Recycled mixtures; Reclaimed asphalt pavement; Aged bitumen; Waste engine oil; Recycled engine oil bottoms; Polymer modification; Waste polymers; Rheology; Mechanical performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مکانیکی; Concrete-filled round-ended elliptical hollow section (CFREHS) column; Eccentric compressive behaviour; Numerical modelling; Mechanical performance; Simplified empirical formulae;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مکانیکی; Organophilic nanoclay; Asphalt nanocomposite; Asphalt mixtures; Mechanical performance; Fatigue life; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مکانیکی; Ultra-high-performance fiber-reinforced concrete; Normal concrete; Mechanical performance; Cryogenic temperature; LNG storage tank;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد مکانیکی; Ultrasonic welding; Multi-layered joints; Dissimilar joints; Copper; Aluminum; Mechanical performance; Electrical resistance;