بیوراکتورهای غشایی

در این صفحه تعداد 94 مقاله تخصصی درباره بیوراکتورهای غشایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیوراکتورهای غشایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Membranes; Reverse osmosis; Nanofiltration; Ultrafiltration; Microfiltration; Membrane bioreactors; Forward osmosis; Membrane distillation; Ceramic membrane; Produced water; Oil & gas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Biofouling; Low-biofouling composite membranes; Microbial immobilization; Membrane bioreactors; Quorum quenching;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; MD; Membrane distillation; MED; Multi-effect distillation; ZLD; Zero liquid discharge; PTFE; Polytetrafluoroethylene; PVDF; Polyvinylidene fluoride; AGMD; Air gap membrane distillation; SGMD; Sweep gas membrane distillation; HFP; Hexafluoropropylene; PES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Extracellular polymeric substances (EPS); Membrane bioreactor (MBR); Membrane fouling; In-situ fouling control; Wastewater treatment; AAL; Aleuria aurantia lectin; AFM; atomic force microscopy; AHL; N-acyl homoserine lactones; AI-2; autoinducer-2; ATR-FTI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Pharmaceutically active compounds; Wastewater treatment; Membrane bioreactors; Microbial electrochemical technologies; Microbial fuel cells; Microbial electrolysis cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; SRB; sulfate reducing bacteria; AMD; acid mine drainage; HRT; hydraulic retention time; AFR; anaerobic filter reactors; UASB; upflow anaerobic sludge blanket reactor; FBR; fluidized bed reactor; DFBR; downflow fluidized bed reactor; IFBR; inverse fluidize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Dynamic membrane; Mesh filtration; Membrane bioreactor; Anaerobic process; Flux; ADMBR; anaerobic dynamic membrane bioreactor; COD; Chemical oxygen demand; CFV; cross flow velocity; DM; dynamic membrane; DMBR; dynamic membrane bioreactor; J; flux; HRT; hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; MBRs; membrane bioreactors; CAS; conventional activated sludge; TrOCs; trace organic chemicals; PPCPs; pharmaceuticals and personal care products; DOC; dissolved organic carbon; TN; total nitrogen; NSW; New South Wales; UV; ultra-violet; SRT; solid retent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Global warming potential; Wastewater treatment; Environmental preservation; Membrane bioreactors; Sequencing batch reactor; Bioprocess monitoring
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Olive mill wastewater; Microfiltration; Ultrafiltration; Nanofiltration; Reverse osmosis; Membrane bioreactors; Wastewater reclamation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; PN; partial nitritation; MBR; membrane bioreactor; AOB; ammonium-oxidizing bacteria; NOB; nitrite-oxidizing bacteria; FA; free ammonia; FNA; free nitrous acid; DO; dissolved oxygen; SBR; sequencing batch reactor; UAS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; EMR; enzymatic membrane reactor; HRT; hydraulic residence time (h); MWCO; molecular weight cut-off (Da); NC; normally closed; NO; normally open; ONP; 2-nitrophenol; ONPG; 2-nitrophenyl β-d-galactopyranose; PES; polyethersulfone; PID; proportional integra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Wastewater treatment; Membrane bioreactors; Biokinetics; Biodegradation; Temperature; Membrane flux resistance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Biodegradation; Kinetic parameters; Membrane bioreactors; Olive mill; Sequencing batch reactor; Wastewater treatment; OMWs; olive mill wastewaters; SBR; sequencing batch reactor; COD; chemical oxygen demand (mg L−1); MLSS; mixed liquor suspended solids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; Nitrogenous heterocyclic compounds; Catalytic ozonation; Membrane bioreactors; Coal gasification wastewater; Microbial community structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتورهای غشایی; bEPS; bound Extracellular Polymeric Substances; BOD; Biochemical Oxygen Demand; COD; Chemical Oxygen Demand; DO; Dissolved Oxygen; DOM; Dissolved Organic Matter; DADMAC; diallyl dimethyl ammonium chloride; Epi-DMA; epichlorohydrin-dimethylamine; EPS; Extr