مونتاژ الکترود غشایی

در این صفحه تعداد 331 مقاله تخصصی درباره مونتاژ الکترود غشایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مونتاژ الکترود غشایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; High temperature polymer electrolyte membrane fuel cell; Polybenzimidazole membrane; Membrane electrode assembly; Anode supported structure; Power performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Gas diffusion layer; Microporous layer; Hydrophilic coating; Synchrotron X-ray radiographic imaging; No external humidifier; CCM; Catalyst coated membrane; Cryo-SEM; Cryo-scanning electron microscopy; EIS; Electroch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; AEM; anion exchange membrane; CCM; catalyst coated membrane; CCS; catalyst coated substrate; CV; cyclic voltammetry; DFT; density functional theory; DI; de-ionized; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; GDL; gas diffusion layer; GDE; gas diffusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; 2-D; bi-dimensional; 3-D; three-dimensional; 3NCP; N-benzyl-3-carboxylpyridinium chloride; BOD; bilirubin oxidase; CAD; computer aided design; CB; carbon black; CDF; computational fluid dynamics; CNT; carbon nanotube; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Electrolyser; Coal; Methanol; Ethanol; Natural gas; Alcohol; ACFC; air-carbon fuel cell; AEM; anion exchange membranes; CAWE; carbon/coal assisted water electrolysis and carbon/hydrocarbon assisted water electrolysis; CHP; combined heat and power; COD; ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; DMFC; direct methanol fuel cell; MEA; membrane electrode assembly; PET; polyethylene terephthalate; CCM; catalyst-coated membrane; FE-SEM; field emission scanning electron microscopy; FIB-SEM; focused ion beam-assisted scanning electron microscopy; AFM; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Direct methanol fuel cell; Methanol crossover; Cathode catalyst layer; Hierarchical Structure; Membrane electrode assembly;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; APTES; 3-aminopropyl-triethoxysilane; CS; chitosan; DMF; dimethyl formamide; DMFC; direct methanol fuel cell; DGO; polydopamine modified graphene oxide; F-GO; functionalized graphene oxide; GO; graphene oxide; GtO; graphite oxide; iGtO; isocyanate modifie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Membrane electrode assembly; Ultrasound-assisted polymerization; Electrocatalyst; Power density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Roll-to-roll manufacturing; Fuel cell; Multilayer film; Lamination process; Membrane electrode assembly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; High-temperature polymer electrolyte membrane fuel cell; Polytetrafluoroethylene content; Conductive atomic force microscopy; Membrane electrode assembly; Break-in behavior; Triton X-100
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; AEM; Anion exchange membrane; APE; Alkaline polymer electrolyte; ASM; Anion selective membrane; BL; Binder loading; CC-GDL; Catalyst coated gas diffusion layer; CEM; Cation exchange membrane; CL; Catalyst loading; EIS; Electrochemical impedance spectrosco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Catalyst; Porous electrode; Methanol crossover; Electrocatalytic performance; Membrane electrode assembly; Direct methanol fuel cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Polymer-matrix composites; Nano composites; Electrical conductivity; Sigmoidal; Analytical model; G; graphite; EG; expanded graphite; CF; carbon fiber; CB; carbon black; CNT; carbon nanotube; P; polymer; P/G; composite of polymer and graphite; PEMFC; prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; PEMFC; proton exchange membrane fuel cells; DMFC; direct methanol fuel cell; MEA; membrane electrode assembly; PEM; proton exchange membrane; AEM; alkaline exchange membranes; 3D; 3-dimensional; LbL; layer by layer; SEM; scanning electron microscopy; PTFE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Methanol; Passive Direct Methanol Fuel Cell; Fuel cell; Membrane Electrode Assembly; Fuel cross-over; CO2 bubble
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Corrosion; Membrane electrode assembly; Proton exchange membrane electrolyzer/fuel cells; Gas diffusion layer; X-ray diffraction; Iron transport and deposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Direct methanol fuel cell; Membrane electrode assembly; Cathode microporous layer; Pore-forming agent; Mass transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتاژ الکترود غشایی; Electrochemical impedance spectroscopy; Hydrogen oxidation reaction; Membrane electrode assembly; Porous microelectrode; Three-phase interface