سلول استروما Mesenchymal

در این صفحه تعداد 139 مقاله تخصصی درباره سلول استروما Mesenchymal که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول استروما Mesenchymal (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; AAC; abdominal aortic constriction; ADAMS; a disintegrin and metalloproteases; ADAMTS; a distingetrin and metalloproteinase with a thrombospondin domain; Ang II; angiotensin II; BM; basement membrane; BMP-1; bone morphogenic protein-1; CITP; carboxy-termi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; AA; alopecia areata; CRISPR/Cas9; clustered, regularly interspaced, short palindromic repeat/cas 9; HR; homologous recombination; iPSC; induced pluripotent stem cell; MSC; mesenchymal stromal cell; NHEJ; nonhomologous end-joining; RDEB; recessive dystroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; BM; bone marrow; BMSC; bone marrow stem cells; BSA; body surface area; CTACK; cutaneous T cell-attracting chemokine; DDEB; dominant dystrophic epidermolysis bullosa; DEJ; dermo-epidermal junction; EB; epidermolysis bullosa; EBK; epidermolysis bullosa kera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; Placental stem cell; Fetal surgery; In utero transplantation; Birth defect; Congenital anomaly; MSC; mesenchymal stromal cell; pMSC; placental mesenchymal stromal cell; cMSC; chorionic mesenchymal stromal cell; aMSC; amniotic mesenchymal stromal cell; afM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; ABCB5; ATP-binding cassette member B5; dFb; dermal fibroblasts; GM-CSF; colony-stimulating factor granulocyte macrophage; MSC; mesenchymal stromal cell; PGD2; prostaglandin-D2; PGE2; prostaglandin-E2; siRNA; small interference RNA; SN; supernatant; TG; th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; acute lung graft rejection; lung ischemia-reperfusion injury; mesenchymal stromal (stem) cell therapy; mesenchymal stromal (stem)-conditioned media; BAL; bronchoalveolar lavage; IL; interleukin; IR; ischemia-reperfusion; MSC; mesenchymal stromal cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; A28; 28 days of adipogenic induction; ALL28; all 28 days condictions combined; ALLOSTEO; all osteogenic condictions combined; C28; 28 days of chondrogenic induction; CCM; complete culture medium; MSCs; mesenchymal stromal cell; O14; 14 days of osteoge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; Co-culture; Stem cells; Bone marrow; Adhesion; Nanoparticle; Magnetic isolation; MNP; magnetic nanoparticle; IR; infrared; UV; ultraviolet; APS-MNP; 3-aminopropylsilane-modified MNP; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; HO; heterotopic ossification; MSC; mesenchymal stromal cell; hmrMSC; human muscle resident MSC; UCP1; uncoupling protein 1; Human skeletal muscle; Mesenchymal stromal cells; Heterotopic ossification; Multilineage differentiation; Brown adipocytes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; Adipose stem cell; Chromatin; Gene expression; Glucose; Histone modification; Inflammation; ASC; adipose tissue-derived MSC; ChIP; chromatin immunoprecipitation; GO; gene ontology; IR; inflammation response; MSC; mesenchymal stromal cell; TSS; transcripti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; CLS; crown like structure; DEX; dexamethasone; E2; 17β-estradiol; FSK; forskolin; HFD; high fat diet; GF; gonadal fat tissue; LFD; low fat diet; Luc; luciferase; MSC; mesenchymal stromal cell; PKE; pine knot extract; PMA; phorbol 12-myristate 13-acetate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; Cell Therapy; Perianal Fistulas; Treatment; Inflammatory Bowel Disease; CD; Crohn's disease; CDAI; Crohn's Disease Activity Index; IL; interleukin; LUMC; Leiden University Medical Center; MRI; magnetic resonance imaging; MSC; mesenchymal stromal cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; Congenital diaphragmatic hernia; Nitrofen; Amniotic fluid; Mesenchymal stem cell; Mesenchymal stromal cell; Pulmonary hypoplasia; Lung development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; ANRT; aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator; bFGF; basic fibroblast growth factor; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; ESC; embryonic stem cell; FBS; fetal bovine serum; iPSC; induced pluripotent stem cell; MEF; mouse embryonic fibroblasts; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; Globoid cell leukodystrophy; Noldus technology; EthoVision XT7; Behavioral phenotype; Twitcher mouse; Mesenchymal stem/stromal cells; GLD; globoid cell leukodystrophy; MSC; mesenchymal stromal cell; GALC; galactosylceramidase; BMT; bone marrow transplant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول استروما Mesenchymal; adhesion; cryopreservation; functionality; mesenchymal stromal cells; size; surrogate test; MSC; mesenchymal stromal cell; DI; dry ice; RT; room temperature; DI-MSC; MSC kept on dry ice after freezing; RT-MSC; frozen MSC exposed to warming events; PBMC; p