آشنایی با موضوع

سلول های بنیادی مزانشیمی سلول های استرومائی چندگانه هستند که می توانند انواع سلول های مختلف، از جمله استئوبلاست ها (سلول های استخوانی)، کندروسیت ها (سلول های غضروفی)، میوسیت ها (سلول های عضلانی) و سلول های چربی (که باعث ایجاد بافت چربی مغز می شوند)، را متمایز کنند. در حالی که سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) و سلول های استرومائینی مغز استخوان مدت زیادی است به جای هم استفاده می شوند، هیچ اصطلاح به اندازه کافی توصیف کننده نیست. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) منبع سلولی عالی در طب بازساختی محسوب می شوند. آن ها حاوی چندین نوع سلول از جمله سلول های بنیادی چند توان هستند. سلو لهای بنیادی مزانشیمی، از آن جایی که اخیر با استفاده از سلول درمانی ها و ژن درمانی ها برای شماری از بیماری های انسانی تست شده اند، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند.
در این صفحه تعداد 527 مقاله تخصصی درباره سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Mesenchymal stromal cells; Hematopoietic stem cells; Liver regeneration; Liver disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Myelomeningocele; Mesenchymal stromal cells; Extracellular matrix; Tissue engineering; Placenta;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; MSC; mesenchymal stromal cells; hMSC; human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; OVA; ovalbumin; HE; haematoxylin and eosin; NO; nitric oxide; GPx; glutathione peroxidase; SOD; supero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Lentivirus; Mesenchymal stromal cells; Gene therapy; Stem cell therapy; Heart disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; ARG-1; arginase 1; CCL-; CC motif chemokine ligand-; CXCL-; CX-C motif chemokine ligand-; CAF; cancer associated fibroblast; CO; carbon monoxide; CVB3; coxsackievirus B3; COX-2; cyclooxygenase-2; DC; dendritic cell; EAU; experimental autoimmune uveitis; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; bone regeneration; mesenchymal stromal cells; metformin; organic cation transporters; osteogenesis; stem cells; umbilical cord;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; cell therapy; mesenchymal stromal cells; paraplegia; post-traumatic syringomyelia; spinal cord injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Cellular therapy; Immunotherapy; Chimeric antigen receptor cells; Mesenchymal stromal cells; Virus-specific lymphocytes; Cytokine-induced killer cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; cellular therapy; chondrocytes; extracellular vesicles; growth; mesenchymal stromal cells; osteogenesis imperfecta;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Hydrogel; Extracellular matrix; Elasticity; Platelet lysate; Mesenchymal stromal cells; Induced pluripotent stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; cell therapy; cryobank; differentiation; endometrial stem cells; hepatocytic differentiation; iCELLigence; menstrual blood; mesenchymal-epithelial transition; mesenchymal stromal cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; cell therapy; mesenchymal stromal cells; neuropathic pain; sphincter dysfunction; spinal cord injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; HS; Human serum; FBS; Fetal bovine serum; HPV; Human papillomavirus; DT; Doubling time; STR; Short Tandem Repeat; poly-HEMA; poly-(2-hydroxyethyl methacrylate); SD; Standard deviation; FDA; Food and drug administration; EMA; European Medicines Agency; GCC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Sarcopenia; Chronic inflammation; Inflamm-aging; Regenerative medicine; Cell therapy; Stem cells; Mesenchymal stromal cells; Mesenchymal stem cells; Aging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Stroke; Neurorestoration; Neurovascular remodeling; White matter remodeling; Synaptogenesis; Stem cell therapy; Mesenchymal stromal cells; Umbilical cord blood cells; MicroRNA; Minocycline; Candesartan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Cyanoacrylate; Placenta; Mesenchymal stromal cells; Growth factors; Metabolic activity; Extracellular matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; cell density; cell transplantation; cell viability; cryopreserved cells; dimethylsulfoxide; hyaluronan hydrogel; mesenchymal stromal cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; AML; acute myeloid leukemia; BM; bone marrow; 2-DG; 2-deoxy-d-glucose; ECAR; extracellular acidification rate; FCCP; carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone; MSCs; mesenchymal stromal cells; OCR; oxygen consumption rate; PB; peripheral blood;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; cell delivery; cell manufacturing; Current Good Manufacturing Practice; mesenchymal stromal cells; placenta; small intestine submucosa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; ADO; adenosine; CFSE; carboxyfluorescein succinimidyl ester; HNSCC; head and neck squamous cell cancer; HO-1; heme oxygenase 1; IDO; indoleamine 2′3 dioxygenase; MSC; mesenchymal stromal cells; PBMC; peripheral blood mononuclear cells; PGE2; prostagland
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; cryopreservation; functional activity; immunosuppression; mesenchymal stromal cells; warming events;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Mesenchymal stromal cells; Osteoblast; ChIP-Seq; Gene expression; Chromatin; Epigenomics; Epigenetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Mesenchymal stromal cells; Placenta; Fetal; Maternal; Bone marrow; Myogenic differentiation; Smooth muscle; pMSCs; placenta-derived mesenchymal stromal cells; bmMSCs; bone marrow MSCs; SMCs; smooth muscle-like cells; pmMSCs; placenta maternal mesenchymal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; Colorectal irradiation; Mesenchymal stromal cells; Hydrogel; Colonic permeability; Regenerative medicine; Injection through colonoscopy; Ad-MSCs; Adipose-derived Mesenchymal Stromal Cells; Si-HPMC; Silanized HydroxyPropylMethyl Cellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; cell-based therapy; government regulation; immunomodulation; in vitro potency assays; mesenchymal stromal cells; quality control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; biodistribution; hyperosmolaric media; intravenous application; mouse; mesenchymal stromal cells; PKH67;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای استرومایی مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی; clinical trials as topic; mesenchymal stromal cells; regenerative medicine; social network analysis; stem cells;