قابهای فلزی-آلی

در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره قابهای فلزی-آلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قابهای فلزی-آلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; Crystal structure; Metal-organic frameworks; MOFs; 5-Fold interpenetrating diamondoid framework; 1,4-Di(1H-imidazol-1-yl)benzene; Trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid; Succinic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; AC; activated carbon; ADS; adsorptive desulfurization; Basolite A100; Al(OH)(C8H4O4), produced by BASF; Basolite C300; Cu3(C9H3O6)2, produced by BASF; Basolite F300; FeC9H3O6, produced by BASF; BDC; 1, 4-benzenedicarboxylate; BT; benzothiophene; Cr-BDC; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; AB; ammonia borane; abz; 4-aminobenzoate; AC; acetylacetone; BDA; benzene-1,4-dialdehyde; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BMA; benzyl methacrylate; BPDA; 4,4′-biphenyldicarboxaldehyde; cat; catecholate; cdc; trans-1,4-cyclo-hexanedicarboxylate; COFs; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; BDC; 1,4-benzenedicarboxylate; BTC; benzenetricarboxylate; NDC; 1,4-naphthalenedicarboxylate; TPT; 2,4,6-tris(4-pyridyl)-1,3,5-triazine; MeIM; 2-methylimidazole; DOBDC; 2,5-dihydroxyterephthalate; TCPP; tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin; H2bpydc; 2,2′-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; adc; 9,10-anthracenedicarboxylate; ANG; adsorbent natural gas; bdp; 1,4-benzenedipyrazolate; 4,4′-bpy; 4,4′-bipyridine; BTAC; benzene-1,3,5-β-acrylate; BTB; benzene-1,3,5-tribenzoate; BET; Brunauer-Emmett-Teller; bdc; 1,4-benzenedicarboxylate; BP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; MOF; metal-organic framework; PCP; porous coordination polymer; PSA; pressure swing adsorption; TSA; temperature swing adsorption; VSA; vacuum swing adsorption; EPA; United States Environmental Protection Agency; EEA; European Environment Agency; SMB; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; Aβ; amyloid-β peptide; AD; Alzheimer's disease; ASBA; 2-amino-5-sulfobenzoic acid; BDC; 1-4-benzendicarboxylate; BHC; mellitic acid; BIMB; 1,4-bis(1H-imidazol-1-yl)butane; 2,2ˊ-Bipy; 2,2′-Bipyridine; 4,4ˊ-Bipy; 4,4′-Bipyridine; BPTC; 3,3′,5,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; CPs; coordination polymers; MOFs; metal-organic frameworks; PCPs; porous coordination polymers; PB; Prussian blue; PBAs; Prussian blue analogues; 1D; one-dimensional; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; PVP; polyvinylpyrrolidone; CTAB; cetlytrim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; CP; coordination polymer; MOFs; metal-organic frameworks; PCPs; porous coordination polymers; TTF; tetrathiafulvalene; IPCT; ion pair charge-transfer; MV; methyl viologen; DMF; N,N′-dimethylformamide; H2trioTTF, 2-(5; 6,8,9,11,12,14,15-octahydro-[1,3]
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; 1,3,5-H3BTC; 1,3,5-benzentricarboxylic acid; 1D; one-dimensional; 2D; two-dimensional; 3-bpdb; 1,4-bis(3-pyridyl)-2,3-diaza-1,3-butadiene; 3-bpdh; 2,5-bis(3-pyridyl)-3,4-diaza-2,4-hexadiene; 3D; three-dimensional; 4-bpdh; 2,5-bis(4-pyridyl)-3,4-diaza-2,4-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; DOE; Department of Energy; Er; reaction energy; PVD; physical vapor deposition; MOFs; metal-organic frameworks; SSA; specific surface area; SWNTs; single-walled carbon nanotubes; G; graphite; AC; activated carbon; CB; carbon black; BNNTs; Boron nitride
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قابهای فلزی-آلی; Silver; Metal-organic frameworks; Antibacterial activity; Biocompatibility; Ag+ release; XUSLEVWAONJOAR-UHFFFAOYSA-K; BBZXYGYXFQDHQX-UHFFFAOYSA-L;