سنتز متانول

در این صفحه تعداد 371 مقاله تخصصی درباره سنتز متانول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سنتز متانول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; CO2 hydrogenation; Thermal catalysis; Indium oxide; Methanol synthesis; (Micro)kinetics; Mechanism; Density Functional Theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; AGR; acid gas removal; AS; air separation; BETE; biomass to ethylene via ethanol to ethylene pathway; BG; biomass gasification; BMTO; biomass to olefins via methanol-to-olefins pathway; CCS; carbon capture and storage; CFTO; coal to olefins via Fischer-Tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; Thermally coupled reactor; Thermally double coupled reactor; Membrane coupled reactor; Methanol synthesis; Exergy efficiency; Thermodynamic loss;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; FSE-TCR; fluidized bed sorption enhanced-thermally coupled reactor; FTCR; fluidized bed thermally coupled reactor; CMR; conventional methanol reactor; NSGA; non-dominated sorting genetic algorithm; Methanol synthesis; Fluidized bed thermally coupled react
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; Cu–Ceria interactions; Metal–support interface; Electronic Metal Support Interactions (EMSI); Operando techniques; DFT calculations; Inverse catalysts; Methanol synthesis; WGSR; PROX; N2O decomposition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; Methane activation; Hydroxyl radical; Methyl radical; Quantum chemical calculations; Density functional theory (DFT); Photochemical alkane conversion; Methanol synthesis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; Heterogeneous catalysis; CO2 hydrogenation; Methanol synthesis; High pressure; Copper; Zinc; Microreactor; Dimethyl ether; ZSM-5; Methanol-to-olefin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; Methanol synthesis; Zeolite 4A; Water vapor adsorption; Gas-flowing solids-fixed bed reactor; Multi-objective optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; Biomass gasification; Methanol synthesis; Industrial cluster; Climate impact; MTO (methanol-to-olefins); Process integration; CHP; combined heat and power; Bio CHP; biomass-fuelled combined heat and power; DH; district heating; DME; dimethyl ether; GHG; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; COG; coke oven gas; GDP; gross domestic product; BF; blast furnace; Syn-gas; synthesis gas; CV; calorific value; BFG; blast furnace gas; BTX; benzene, toluene and xylene; HCs; hydrocarbons; CHP; combined heat and power; SOx; sulfur oxide; DRI; direct redu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز متانول; CCC; cold composite curve; CCS; carbon capture and storage; CCUS; carbon capture, utilization and storage; CEPCI; chemical engineering plant cost index; DME; dimethyl ether; EPC; equipment purchase cost; FOC; fixed operation cost; GM; gross margin; HCC; h