کربن زیست توده میکروبی

در این صفحه تعداد 112 مقاله تخصصی درباره کربن زیست توده میکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کربن زیست توده میکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; qCO2; metabolic quotient; TN; total nitrogen; eP; extractable phosphorus; SOC; soil organic carbon; AP; acid phosphatase; FDA; fluorescein diacetate; MBC; microbial biomass carbon; 18S; fungal rDNA copies; 16S; bacterial rDNA copies; F:B; fungal:bacterial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; RB; basal respiration; MBC; microbial biomass carbon; DW; dry weight; qCO2; metabolic quotient; PLFA; phospholipids fatty acid; Gram+; Gram-positive bacteria; Gram−; Gram-negative bacteria; OTUs; Operational Units; ANOVA; analysis of variance; ANOSIM; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; N; nitrogen; SON; soil organic nitrogen; SOM; soil organic matter; MAP; mean annual precipitation; MAT; mean annual temperature; PET; mean annual potential evapotranspiration; AI; aridity index; ANPP; above-ground net primary production; SOC; soil organic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; BD; bulk density; TP; total phosphorus; AP; available phosphorus; TK; total potassium; AK; available potassium; SOC; soil organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; DOC ; dissolved organic carbon; TN; total nitrogen; MBN; microbial biomass nitrogen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; BC; biochar; SOC; soil organic carbon; C; carbon; N; nitrogen; H; hydrogen; O; oxygen; DOC; dissolved organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; HS; humic substances; HA; humic acid; FA; fulvic acid; Hu; humin; LHS; humic-like substances; LHA; humic-l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Soil fauna; Litter chemistry; C and N fractions; Earthworm-microbe competition; Enzyme activities; NL; no litter; CL; clover; MA; maize stover; WH; wheat straw; RU; Rumex; BA; bagasse fiber; DOC; dissolved organic carbon; DON; dissolved organic nitrogen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; CO2; Carbon dioxide; F/B; Ratio of fungi to bacteria; C; Carbon; N; Nitrogen; TDR; Time domain reflectometry; PVC; Polyvinyl chloride; SR; Soil respiration; Q10; increased soil respiration rate per 10 °C increase in soil temperature; EOC; Extractable o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; APA; Alkaline phosphatase activity; BD; Bulk density; CA; Conservation agriculture; CT; conventional tillage; DHA; Dehydrogenase activity; EC; Electrical conductivity; EMI; Eco-Morphological Index; IGP; Indo-Gangetic Plains; MBC; Microbial biomass carbon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; BD; bulk density; SOC; soil organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; DOC; dissolved organic carbon; POC; particulate organic carbon; KMnO4-C; permanganate oxidizable carbon; NCP; North China Plain; L; lability; LI; lability index; CPI; carbon pool i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Grazing intensity; Soil organic carbon; Carbon input; Carbon transformation; Soil respiration; Soil microenvironment; ρ; soil bulk density; AGB; aboveground biomass; DOC; dissolved organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; PMC; potentially mineraliz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Acrisol; Calcisol; Microbial biomass; Soil aggregation; Soil enzymes; Cox; dichromate oxidizable carbon; EOC; extractable organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; SBR; soil basal respiration; SIR; substrate induced respiration; SOM; soil organic mat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Carbon mineralization; Microbial biomass carbon; Priming effect; Soil respiration; OM; organic matter; PE; priming effect; SOC; soil organic carbon; SOM; soil organic matter; TOC; total organic carbon; WSC; water-soluble carbon; WSN; water-soluble nitroge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; CK; without fertilizers; CF; chemical fertilizers; 30M + 70CF; 30% manure + 70% chemical fertilizers; 50M + 50CF; 50% manure + 50% chemical fertilizers; 70M + 30CF; 70% manure + 30% chemical fertilizers; OM; organic matter; C; carbon; N; nitro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; SOC; soil organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; MBN; microbial biomass nitrogen; DOC; dissolved organic carbon; ITS; internal transcribed spacer; Afforestation; Hybrid poplar plantation; SOC mineralization; Microbial community; Illumina MiSeq seq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Bioavailable heavy metals; Microbial parameters; Soil; Heavy metal accumulation; Redundancy analysis; Rice grain; BCR; Community Bureau of Reference; SBR; soil basal respiration; MBC; microbial biomass carbon; MBN; microbial biomass nitrogen; SOC; soil or
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Biochar; Coastal soil; Carbon mineralization; Microbial biomass carbon; Coastal wetlands; the Yellow River Delta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; SOC; soil organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; DOC; dissolved organic carbon; POC; particulate organic carbon; AG; α-1, 4-glucosidase; BG; β-1, 4-glucosidase; BXYL; β-1, 4-xylosidase; CBH; Cellobiohydrolase; LAP; L-leucine aminopeptidase; NAG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; RESP; basal respiration; C:N; total organic carbon:total nitrogen ratio; DHA; dehydrogenase activity; EB; earthworm biomass; ED; earthworm density; EnchD; enchytraeid density; FRB; fine root biomass; MBC; microbial biomass carbon; QsNC; mixed quaternary s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Meta-analysis; Tillage; No-till; Microbial biomass; Enzyme; Metabolic quotient; RR; response ratio; LRR; log response ratio; MBC; microbial biomass carbon; MBN; microbial biomass nitrogen; qCO2; metabolic quotient; FDA; fluorescein diacetate; DHA; dehydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Long-term fertilization; Microbial biomass carbon; Mineral nitrogen; Root decomposition; Soluble organic carbon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Fomesafen; Microbial activity; Community structure; Functional diversity; nifH; dw; dry weight; RB; basal respiration; SIR; substrate-induced respiration; MBC; microbial biomass carbon; qCO2 and QR; respiratory quotient; PLFA; phospholipids fatty acid; GP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; Simulated climate change; Microbial biomass; CO2 enrichment; Warming; Microbial community; Rice paddy; SBR; soil basal respiration; MBC; microbial biomass carbon; DOC; dissolved organic carbon; T-RFLP; terminal-restriction fragment length polymorphism; qP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; CPS; coarse pine sawdust treatment; FPS; fine pine sawdust treatment; OS; oak sawdust treatment; LCI; lignocellulose index; LOI; loss on ignition; MBC; microbial biomass carbon; NDF; neutral detergent fiber; PRB; permeable reactive barrier; ShrP; shredded
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; SOC; soil organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; MBN; microbial biomass N; PMC; potentially mineralizable carbon; PMN; potentially mineralizable nitrogen; PLFA; phospholipid fatty acid; Grassland; Silvopasture; Rangeland; Carbon; Nitrogen; Pasture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن زیست توده میکروبی; SOM; soil organic matter; TOC; total organic carbon; TN; total nitrogen; DOC; dissolved organic carbon; DON; dissolved organic nitrogen; MBC; microbial biomass carbon; MBN; microbial biomass nitrogen; Nmin; nitrogen mineralization rate; Nnitri; nitrogen n