سلول الکترولیز میکروبی

در این صفحه تعداد 167 مقاله تخصصی درباره سلول الکترولیز میکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول الکترولیز میکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Organic wet waste; Hydrothermal liquefaction; Hydrogen production; Microbial electrolysis cell; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Disinfection; Escherichia coli; Microbial electrolysis cell; Bio-electro-Fenton reactions; Advanced oxidation process; Hydrogen peroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Anode respiring bacteria; Antimicrobial silver nanoparticles; Biofilm anode; Electrochemically active biofilm; Microbial electrolysis cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Bioelectrochemical system; Microbial fuel cell; Hydrogen production; Decoupling water electrolysis; Wastewater valorization; BES; Bioelectrochemical systeml; COD; chemical oxygen demand; DES; decoupling electrolysis system; ECPB; electron-coupled proton b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Bioelectrochemical system; Mathematical models; Microbial fuel cell; Microbial electrolysis cell; Review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Electrochemical control; Greenhouse gas; Carbon footprint; Microbial electrolysis cell; Methanogenesis; Bioanode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Bio-oil; Pyrolysis oil; pH neutralization; Electrosorption; Capacitive deionization; Microbial electrolysis; AqBO; aqueous bio-oil; ASTM; American Society for Testing and Materials; BET; Brunauer-Emmet-Teller; BJH; Barrett-Joyner-Halenda; BOAP; bi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; MEC; Microbial electrolysis cell; CW; Constructed wetland; MFC; Microbial fuel cell; Aquatic weeds; Constructed wetlands; Bioenergy; Phytoremediation; Biofuel; Feedstock;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Two phase anaerobic digestion; Anaerobic digestion effluents; Microbial electrolysis cell; Methane production; Ammonium removal; Volatile fatty acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Microbial methanogenesis cell (MMC); Mixing velocity; Electrode distance; Current density; Specific flux gradient; MMC; Microbial Methanogenesis Cell; MET; Microbial Electrochemical Technology; MEC; Microbial Electrolysis Cell; MFC; Microbial Fuel Cell; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; BES; Bioelectrochemical Systems; BTUs; British Thermal Units; CH4; Methane; COD; Chemical Oxygen Demand; CO2; Carbon Dioxide; GW; Gigawatts; H2; Hydrogen; KACARE; King Abdullah City of Atomic and Renewable Energy; KSA; Kingdom of Saudi Arabia; LCA; Life C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول الکترولیز میکروبی; Bio-electrochemical system; Phosphorus recovery; Microbial electrolysis cell; Struvite; Response surface methodology;