آشنایی با موضوع

میکروسیستی آئروژینوزا گونه ای از سینو باکتری های آب شیرین است که می تواند شکوفه های جلبکی مضر از نظر اقتصادی و زیست محیطی را تشکیل دهد. آنها شایع ترین شکوفه سیانوباکتری سمی در آب شیرین اترفیک هستند. سیانوباکتری نوروکسین ها و هپاتوتوکسین های پپتیدی مانند میکرو سستین و سیانوپتوپولین تولید می کنند.
در این صفحه تعداد 286 مقاله تخصصی درباره میکروسیستیک آئروژینوزا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروسیستیک آئروژینوزا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسیستیک آئروژینوزا; Cyanobacteria; Harmful algal blooms; Microcystins; Hydrogen peroxide; Microarrays; Microcystis aeruginosa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسیستیک آئروژینوزا; Eco-friendly water treatment; Dissolved air flotation; Moringa oleifera; Coconut palm activated carbon; Microcystis aeruginosa; NOM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسیستیک آئروژینوزا; Algal organic matter; Coagulation; Microcystis aeruginosa; Peptides/proteins; Permanganate pre-oxidation; Water treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسیستیک آئروژینوزا; Particulate phosphorus; Ultrasonic extraction; NaOH extraction; Algal growth potential; Bioavailable phosphorus; Microcystis aeruginosa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسیستیک آئروژینوزا; Microcystis aeruginosa; Microcystin; Mytilus californianus; Mytilus trossulus; Mytilus galloprovincialis; Aquaculture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسیستیک آئروژینوزا; Scum formation; Cyanobacteria; Microcystis aeruginosa; Gas bubble growth; Oxygen supersaturation; Photosynthesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسیستیک آئروژینوزا; Pentachlorophenol; Microcystis aeruginosa; Chlorella vulgaris; Ecotoxicity; Phytoplankton interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسیستیک آئروژینوزا; Microcystis aeruginosa; Microcystin; Monterey Bay; CyanoHAB; Harmful algal bloom; Solid Phase Adsorption Toxin Tracking (SPATT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسیستیک آئروژینوزا; Algal removal; Microcystis aeruginosa; Hydrodynamic cavitation; Photosynthetic apparatus; Intracellular gas vesicle; Free radical;