میوسن میانی

در این صفحه تعداد 84 مقاله تخصصی درباره میوسن میانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میوسن میانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوسن میانی; Paratethys; Middle Miocene; Biostratigraphy; Magnetostratigraphy; Extinction; Paleogeography; Chokrakian; Karaganian; Konkian; Sarmatian; Marine gateways; Straits; Black Sea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوسن میانی; Teleostei; Malacanthidae; †Malacanthus carosii sp. nov.; Middle Miocene; Badenian; St. Margarethen in Burgenland; AustriaTeleostei; Malacanthidae; †Malacanthus carosii sp. nov.; Miocène moyen; Badénien; St. Margarethen in Burgenland; Autriche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوسن میانی; Cyprinus; Cyprinidae; Teleost; Middle Miocene; Upper Miocene; South Spain; PalaeobiogeographyCarpe; Cyprinidae; Téléostéens; Miocène moyen; Miocène supérieur; Sud de l’Espagne; Paléobiogéographie