آشنایی با موضوع

برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح، زیر شاخه‌ای از بهینه‌سازی ریاضی است که مسایل آن مشابه مسایل بهینه‌سازی خطی است، با این تفاوت که همه یا برخی از متغیر (مجهول)های مسئله عدد صحیح هستند. همانند بهینه‌سازی خطی، هدف برنامه‌ریزی عدد صحیح پیدا کردن مقدار کمینه یا بیشینه از یک تابع خطی بر روی فضایی با محدودیت‌هایی خطی است، اما به دلیل وجود متغیرهای گسسته این فضا پیوسته و محدب نیست بلکه فضایی گسسته (در نتیجه نامحدب) است. از جمله مسائل تحقیق در عملیات، مسائلی هستند که در آنها برخی یا همه متغیرها عدد صحیح باشند. این متغیرهای صحیح می توانند فقط صفر و یک باشند و یا سایر متغیرهای صحیح. این مدلها کاربردهای زیادی در مسائل واقعی دارند زیرا بسیاری از متغیرها در دنیای واقعی به صورت اعداد صحیح هستند. دربرنامه ریزی عدد صحیح، تابع هدف خطی، محدودیتها خطی و برخی از متغیرها صحیح می باشند. انواع مدل برنامه ریزی عدد صحیح عبارتند از: 1- برنامه ریزی عدد صحیح محض: در این مدل برنامه ریزی عدد صحیح، تمام متغیرها عدد صحیح هستند. 2- برنامه ریزی عدد صحیح مختلط: در این مدل برنامه ریزی عدد صحیح، برخی از متغیرها صحیح و برخی دیگر عدد حقیقی هستند. 3- برنامه ریزی عدد صحیح صفر و یک: در این مدل برنامه ریزی عدد صحیح، تمام متغیرها عدد صحیح صفر و یک هستند.
در این صفحه تعداد 446 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی عدد صحیح مختلط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
مقالات ISI برنامه ریزی عدد صحیح مختلط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Travel itinerary optimization; Profitable tour problem; Traveling salesman problem with priority prizes; Mixed integer programming; Tabu search; Multivariate statistical analysis; Tourism activities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Robust model predictive control (RMPC); Robust linear optimization; Island microgrid; Uncertainty; Mixed integer programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; EUPHEMIA; Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm; LIG; lignite-fired units; LP; Linear Programming; MCP; Mixed Complementarity Problem; MILP; Mixed Integer Linear Programming; MIP; Mixed Integer Programming; MIQCP; Mix Integer Quadra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Mixed integer programming; Operations and maintenance planning; Availability; Exact solution algorithm; Cutting planes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Closed-loop supply chain; Mixed integer programming; Sequential game; Logistics; Supply chain strategy; Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; C6; C7; D4; D9; L1; Q4; Cooperative game theory; Profit allocation; Mixed integer programming; Biogas; Biomethane; Value chain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Urban energy systems; Mixed integer programming; Optimisation; Value web model; Integrated heat and electricity networks; Biomass networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Mixed integer programming; Heuristic search; Local search; Max-flow; Electric vehicles; Shared vehicles; Mobility on demand;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Reserve site selection; Reserve network design; Dynamic reserve site selection; Spatial connectivity; Mixed integer programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Asian longhorned beetle; Uncertainty; Scenario-based model; Mixed integer programming; Robust optimization; Human-mediated spread;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Deviation-flow; Alternative fuel vehicles; Capacitated station; Mixed integer programming; Heuristic method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Cost-efficient; Multimedia content delivery; Vehicular networks; Information-centric networking; Mixed integer programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Reverse supply chains; Integrated operations scheduling; Delivery deadlines; Bi-criteria decision making; Mixed integer programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Energy management of multiple buildings; Energy exchange among buildings; Mixed integer programming; Lagrangian relaxation; Scenario-based stochastic method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Site layout planning; Mixed integer programming; Cutting plane algorithms; Decomposition methods; Global optimisation; d-visibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; No-wait flow shop; Due date constraints; Mixed integer programming; Constraint programming; Enumeration algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; OR in health services; Operating room scheduling; Surgical case assignment problem; Mixed integer programming; Robust optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مختلط; Cyclic solution; Robotic cell; Optimization; Processing time window; Mixed integer programming; Heuristic algorithm;