آشنایی با موضوع

تحلیل قیدی یا آنالیز مدال مطالعه و تحلیل خواص و رفتار دینامیک یک سیستم تحت شرایط تحریک ارتعاش است. تحلیل سیگنال ها معمولاً تحت آنالیز فوریه انجام می شود. آنالیز مودال، فرآیند تعیین خواص ذاتی دینامیکی یک سیستم در قالب فرکانس های طبیعی، ضرایب میرایی و شکل مودها و به کارگیری آنها به منظور ایجاد مدلی ریاضی از رفتار دینامیکی سیستم می باشد. این مدل ریاضی به مدل مودال سیستم و اطلاعات مربوط به مشخصات آن، داده های مودال نامیده می شوند. آنالیز مودال، هر دو مبحث تئوری و تجربی را در بر می گیرد. آنالیز مودال تئوری بر اساس یک مدل فیزیکی از خواص دینامیکی سیستم مورد نظر، که شامل فرکانس های طبیعی، شکل مودها و ضرایب میرایی است، انجام می شود. شکل زیر پروسه تئوری آنالیر ارتعاشات در 3 مرحله را نشان می دهد. در ابتدا خواص فیزیکی سازه از جمله خواص جرم، سختی و میرایی استخراج می شود. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مرحله اول آنالیز تئوری مودهای ارتعاشی سازه که مدل مودال سازه نامیده می شود قابل استخراج است. این مدل شامل فرکانس های طبیعی، مودهای ارتعاشی و ضرایب میرایی سازه می شود. در آخرین مرحله آنالیز تئوری، پاسخ سیستم به تحریک اعمال شده به آن مشخص می گردد. در این مرحله توابع پاسخ فرکانسی سازه مشخص می گردد. اگر پروسه مذکور به صورت معکوس انجام شود آنالیز مودال تجربی نامیده می شود. به این معنا که در آنالیز مودال تجربی، از پاسخ سیستم به تحریک اعمال شده به آن مدل مودال سیستم (فرکانس های طبیعی، مودهای ارتعاشی و ضرایب میرایی) مشخص می شود. آنالیز مودال تجربی که تحت عنوان تست مودال نامیده می شود به صورت یک تست ارتعاشی بر روی یک سیستم ارتعاشی خطی انجام می گیرد. آماده سازی این تست شامل انتخاب تکیه گاه سازه، نوع تحریک، نقاط تحریک، سخت افزارهای اندازه گیری نیرو و پاسخ، تعیین هندسه مدل که در آن نقاط اندازه گیری مشخص شده است، می باشد. این آنالیز بر اساس رابطه بین طیف پاسخ ارتعاشی در یک نقطه از سازه و طیف نیروی تحریک در همان نقطه یا نقاط دیگر که FRF نام دارد انجام می شود. FRF معمولا یک تابع ریاضی مختلط است. چندین روش برای انجام تست مودال وجود دارد اما تست ضربه چکش (impact hammer testing) و تست با شیکر (shaker) رایج تر از بقیه است. تحریک سازه می تواند در یک بازه فرکانسی دلخواه، گذرا، سینوسی پلّه ای و تصادفی باشد.
در این صفحه تعداد 654 مقاله تخصصی درباره تحلیل قیدی، آنالیز مدال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تحلیل قیدی، آنالیز مدال
مقالات ISI تحلیل قیدی، آنالیز مدال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل قیدی، آنالیز مدال; Wave energy converter (WEC); Spherical point absorber with asymmetric mass; Hybrid frequency-domain model; Modal analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل قیدی، آنالیز مدال; Rectangular plate; Finite element; Modal analysis; Vibration; Large deformation; Significant frequency; Mass participation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل قیدی، آنالیز مدال; Two- and three-dimensional Structures; Genetic algorithm; Damage identification; Modal analysis; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل قیدی، آنالیز مدال; Caisson breakwater; Vibration monitoring; Modal analysis; Dynamic characteristics; In-situ vibration record; Stochastic subspace identification; Frequency domain decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل قیدی، آنالیز مدال; System identification; Modal analysis; Time-variant systems; Natural frequency; Damping ratio; Wavelets; Parametric recursive models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل قیدی، آنالیز مدال; IDIFS; RDA; VEP vibrations; Internal damping; Modal analysis; Low cycle fatigue; FEM; Residual force method; Fatigue damage vector; Effective force vector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل قیدی، آنالیز مدال; Damage detection; Wind turbine blade; Video magnification; Phase-based Motion Estimation; Structural health monitoring; Modal analysis; Computer vision;