توصیفگرهای مولکولی

در این صفحه تعداد 211 مقاله تخصصی درباره توصیفگرهای مولکولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توصیفگرهای مولکولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیفگرهای مولکولی; Retention indices; Reversed-phase liquid chromatography stationary phases; Molecular descriptors; Retention behavior; Polycyclic aromatic compounds; Alkyl-substituted polycyclic aromatic sulfur heterocycles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیفگرهای مولکولی; Retention indices; Reversed-phase liquid chromatography stationary phases; Molecular descriptors; Retention behavior; Polycyclic aromatic compounds; Polycyclic aromatic sulfur heterocycles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیفگرهای مولکولی; Gas chromatography; Kovats retention index; Quantitative structure–retention relationships; Artificial intelligence; Genetic programming; Molecular descriptors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیفگرهای مولکولی; Mushroom sugars; Lead-like chemical space; Drug-like chemical space; Known drug space (KDS); Molecular descriptors; Drug discovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیفگرهای مولکولی; Carcinogenicity; Diversity; Probabilistic neural network; Generalized regression neural network; Interspecies model; Molecular descriptors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیفگرهای مولکولی; Carcinogenicity; In silico prediction; Naïve Bayes classifier; Molecular descriptors; Extended connectivity fingerprints (ECFP_14)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیفگرهای مولکولی; Poly-lactide-co-glycolide (PLGA) microparticles; Heuristic modelling; Rules extraction; Feature selection; Molecular descriptors; Particle size
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیفگرهای مولکولی; Molecular descriptors; PyMOL; PyDescriptor; QSAR; Interpretation; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; WHO; World health organisation; ADMET; Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion and Toxicity; OLS; Ordinary Least Square