مونتلوکاست

در این صفحه تعداد 192 مقاله تخصصی درباره مونتلوکاست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مونتلوکاست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; Asthma; Drug therapy; Montelukast; Pediatrics; Randomized controlled trial; GINA; Global Initiative for Asthma; EPR-3; Expert Panel Reports 3; JGCA; Japanese guideline for childhood asthma; ICS; inhaled corticosteroid; SpO2; oxygen saturation of periphera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; atopic dermatitis; eicosanoids; leukotrienes; montelukast; pharmacology; prostaglandins; timapiprant; zileuton; COX; cyclooxygenase; CPLA2; cytosolic phospholipase A2; CRTH2; chemoattractant receptor homologous molecule expressed on T helper type 2; LT; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; Childhood asthma; ICS use; Exacerbations; Exercise-induced bronchoconstriction; Montelukast; ICS; inhaled glucocorticosteroids; EIB; exercise-induced bronchoconstriction; FeNO; fractional exhaled nitric oxide; ACT; asthma control test; ETC; exercise tread
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; Airway smooth muscle; Animal model; Chronic lung diseases; Montelukast; Salbutamol; COPD; chronic obstructive pulmonary diseases; BSMC; bronchial smooth muscle cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; Montelukast; smoking; fluticasone propionate; leukotriene receptor antagonist; asthma control; corticosteroids; AE; Adverse experience; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; FVC; Forced vital capacity; PEF; Peak expiratory flow; SABA; Short-acting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; AA; arachidonic acid; CV; Cardiovascular; CysLTs; cysteinyl leukotrienes; CysLTR; cysteinyl leukotrienes receptor; LT; leukotrienes; LTRA; leukotrienes receptor antagonist; Leukotriene receptor antagonist; Montelukast; Cardiovascular event; Cysteinyl leuk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; Purinergic receptors; Oligodendrocytes; Remyelination; AD; Alzheimer's disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; ATX; autotaxin; CNS; central nervous system; DRG; dorsal root ganglion; EAE; experimental autoimmune encephalomyelitis; GDNF; glial cell de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; Allergic rhinitis; Oral antihistamine; Intranasal antihistamine; Intranasal corticosteroid; Leukotriene receptor antagonist; Minimal clinically important difference (MCID); Seasonal allergic rhinitis (SAR); Total nasal symptom score (TNSS); AHRQ; Agency f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; Asthma; roflumilast; montelukast; phosphodiesterase 4 inhibitors; ACQ; Asthma Control Questionnaire; AE; Adverse event; ANCOVA; Analysis of covariance; ATS; American Thoracic Society; BMI; Body mass index; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; C-SS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مونتلوکاست; Montelukast sodium (PubChem CID 23663996); Salbutamol emisulphate (PubChem CID 39859); Indomethacin (PubChem CID 3715); NS398 (PubChem CID 4553); Microparticles; Montelukast; β2-Agonists; Airway smooth muscle cell; Bronchial inflammation; Cell signaling;