نورون های حرکتی

در این صفحه تعداد 182 مقاله تخصصی درباره نورون های حرکتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نورون های حرکتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; MEP; motor evoked potentials; MN; motor neurons; MVC; maximal voluntary contractions; TST; triple stimulation technique; VC-DST; voluntary contraction plus double stimulation technique; CMAP; compound muscle action potential; vCMAP; voluntary compound mus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; Aged; Motor neurons; Peripheral nerves; Physical endurance; Rehabilitation; Sensation; WalkingHealth ABC, Health, Aging and Body Composition; LDCW, Long Distance Corridor Walk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; Central nervous system; Motor neurons; Neural pathways; Neuromuscular manifestations; Reflex; RehabilitationAMI, arthrogenic muscle inhibition; CAR, central activation ratio; CNS, central nervous system; H/M ratio, peak Hoffmann reflex normalized by peak
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; ALS; Amyotrophic Lateral Sclerosis; ALSFRS-R; ALS Functional Rating Scale-Revised; C3AR; complement component 3a receptor 1; gC1q-R; receptor for the globular heads of c1q; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; EDTA; ethylenediaminetetraacetic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; ChAT; choline acetyltransferase; FTD; frontotemporal dementia; IGF-II; insulin-like growth factor II; IGF-IIR; IGF-II/cation-independent mannose-6-phosphate receptor; IGF-IR; IGF-I receptor; isl-1/2; islet 1 and 2; iPSC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; CMAPs; Compound muscle action potentials; FGFBP; fibroblast growth factor binding protein; HDACs; histone deacetylases; MEF; myocyte enhancer factor; PBS; phosphate-buffered saline; amyotrophic lateral sclerosis; HDAC inhibitor; SOD1G93A mice; skeletal mu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; ALS; Amyotrophic lateral sclerosis; AEG-1; Astrocyte elevated gene-1; ACM; astrocyte-conditioned medium; CBP; CREB-binding protein; COX-2; Cyclooxygenase-2; DMSO; dimethyl sulfoxide; DL-NBP; DL-3-n-butylphthalide; DMEM; Dulbecco modified Eagle medium; EAA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; Knee; Motor neurons; Rehabilitation; Spinal cord; AKPS; Anterior Knee Pain Scale; Hmax; maximal Hoffmann reflex; H-reflex; Hoffmann reflex; ICC; intraclass correlation coefficient; Mmax; maximal motor wave; PFP; patellofemoral pain; VM; vastus medialis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; Laser capture microdissection (LCM); Brain-derived neurotrophic factor (BDNF); Tropomyosin receptor kinase B (TrkB); Motor neurons; Rubrospinal tract (RST); Spinal cord; Gene expression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; AC; anterior connective; AG; abdominal ganglion; aMN; anterior motor neuropil; CI-III; commissures I-III; Cont. L; contralateral; GN; gustatory neuropil; Ipsi. L; ipsilateral; Mchg; mechanosensory glomerulus; Mchmg; mechanosensory microglomeruli; MchN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورون های حرکتی; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionate; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain derived neurotrophic factor; [Ca2+]i; intracellular Ca2+ concentration; ChAT; choline acetyltransferase; CNQX; 6-cyano-7-