تصمیم گیری گروه چند معیاره

در این صفحه تعداد 23 مقاله تخصصی درباره تصمیم گیری گروه چند معیاره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تصمیم گیری گروه چند معیاره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Multi-criteria group decision making; Intuitionistic fuzzy preference relation; Best-worst method; Consistency; Healthcare appointment registration system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Hesitant fuzzy set; Multi-criteria group decision making; Hesitant fuzzy mathematical programming model; Linear Programming Technique for Multidimensional Analysis of Preference;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Multi-criteria group decision making; Intuitionistic fuzzy sets; Outranking relations; Sorting method; Bridge risk assessment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Multi-criteria group decision making; Intuitionistic fuzzy multiplicative preference relation; Intuitionistic fuzzy multiplicative best-worst method; Consistency ratio; Healthcare management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Analytic hierarchy process; Interval type 2 fuzzy sets; Multi-criteria group decision making; New Product Development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; AHP; analytical hierarchy process; CBR; case-based reasoning; FPIRS; fuzzy positive-ideal reference solution; FNIRS; fuzzy negative-ideal reference solution; GRA; grey relational analysis; GIVTFN; generalized interval-valued trapezoidal fuzzy number; HOWA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Multi-criteria group decision making; Fuzzy mathematical programming; Interval-valued intuitionistic fuzzy set; Linear Programming Technique for Multidimensional Analysis of Preference; Critical infrastructure evaluation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Hesitant fuzzy set; Hesitant fuzzy preference relation; Incomplete hesitant fuzzy preference relation; Multi-criteria group decision making; Additive consistency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Multi-criteria group decision making; Aggregation operator; Interval-valued intuitionistic fuzzy set; Interval-valued intuitionistic fuzzy prioritized weighted average (IVIFPWA) operator
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Multi-criteria group decision making; Individual research output; Bibliometric measures; Peer review; Group consensus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری گروه چند معیاره; Multi-criteria group decision making; Aggregation operator; Intuitionistic fuzzy set; Interval-valued intuitionistic fuzzy prioritized weighted average (IVIFPWA) operator; Interval-valued intuitionistic fuzzy prioritized weighted geometric (IVIFPWG) opera