معاینه عصبی

در این صفحه تعداد 32 مقاله تخصصی درباره معاینه عصبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معاینه عصبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معاینه عصبی; Humeroulnar aponeurosis; Nerve conduction studies; Neurological examination; Peripheral neuropathy; Retrocondylar groove; Ulnar neuropathy at the elbow; Ultrasonography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معاینه عصبی; Cerebellar infarction; Conjugate eye deviation; Head imaging; Neurological examination; Posterior inferior cerebellar artery; Flocculonodular lobe; Vermis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معاینه عصبی; Ultrasound; Neurological examination; Psychomotor performance prediction; InfantUltrasonografía; Examen neurológico; Neurodesarrollo, Recién nacidos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معاینه عصبی; Ultrasonografía; Examen neurológico; Neurodesarrollo, Recién nacidosUltrasound; Neurological examination; Psychomotor performance prediction; Infant