آشنایی با موضوع

ارزش خالص فعلی NPV تفاوت بین ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان نقدی خروجی است. NPV برای بودجه بندی سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد تا احتمال سرمایه‌گذاری محاسبه شده یا پروژه را تحلیل کند. در این روش، جریان نقدینگی(درآمدها و هزینه‌ها) بر پایه زمان وقوع(درآمد یا هزینه) به نرخ روز تنزیل می‌شود. به این ترتیب در جریان نقدینگی، ارزش زمان انجام هزینه یا به دست‌آمدن درآمد نیز لحاظ می‌گردد. ارزش خالص فعلی در محاسبات اقتصادی، اقتصاد مهندسی، بودجه کشورها و مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، تجارت و صنعت به‌طور گسترده‌ای به‌کار می‌رود. در روش ارزش خالص فعلی، ابتدا تمامی هزینه‌ها و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست، با نرخ بهره مناسبی طبق رابطه زیر تنزیل می‌شوند. مدیران از ارزش فعلی خالص برای تصمیم‌گیری درمورد خریدهای بزرگی مانند خرید تجهیزات یا نرم‌افزار نیز استفاده می‌کنند. به‌علاوه از این روش در تصمیم‌گیری درمورد ادغام و تملک شرکت‌ها (mergers and acquisitions) نیز استفاده می‌شود که البته در این موارد، به آن «مدل جریان‌های نقدی تنزیل‌شده» (discounted cash flow model) گفته می‌شود. درواقع این همان مدلی است که وارن بافت (Warren Buffet) برای ارزیابی شرکت‌ها استفاده می‌کند. هروقت شرکتی بخواهد از ارزش پول امروز برای بیان بازدهی آینده استفاده کند، ارزش فعلی خالص، روش مناسب و مطمئنی خواهد بود. اگر ارزش فعلی خالص منفی باشد، پروژه‌ی موردنظر پروژه‌ی خوبی نخواهد بود و درنهایت موجب از‌دست‌رفتن‌ پول‌های نقد در آن کسب‌و‌کار خواهد شد. ولی اگر مثبت باشد، باید پروژه را انجام دهید. هرچه عدد مثبتِ به‌دست‌آمده بزرگ‌تر باشد، سودی که عاید شرکت می‌شود نیز بیشتر خواهد بود.
در این صفحه تعداد 144 مقاله تخصصی درباره ارزش خالص فعلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ارزش خالص فعلی
مقالات ISI ارزش خالص فعلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; Cloud computing; Software service platform; Interoperability; Portability; Value creation model; Computational economics; Simulation; Value analysis; Net present value; Return on investments; Investment assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; District heating; Gas turbine; Cogeneration; Technical and economic optimization; CB; coal-fired water boiler; CCHP; combined cooling, heating, and power; CHP; cogeneration of heat and power; DH; district heating; GB; gas boiler; HRB; heat recovery boiler
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; ALA; Advanced Lead-Acid; BAU; Business as Usual; BMU; Balancing Mechanism Unit; BSUoS; Balancing Services Use of System; CFD; Contracts for Difference; Cr; Charge rate; Dem; annual domestic demand; DFFR; Dynamic Firm Frequency Response; DG; Distributed Ge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; B&S; Black and Scholes model; CCGT; Combined cycle gas turbine; CCS; Carbon capture and storage; DCF; Discounted cash flows; DP; Dynamic programming; FIT; Feed-in tariff; GBM; Geometric Brownian motion; EIA; Energy Information Administration; IEEE; Instit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; Post-combustion CO2 capture; Solar thermal energy; System integration; Levelized cost of electricity; Net present value; Payback time
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; Energy and economic optimization; Waste heat recovery; Sewage sludge drying; Natural gas; BF; biofilter unit; CHP; cogeneration of heat and power; CS; cooling scrubber; ChS; chemical scrubber; DPB; discounted payback time; DS; dried sludge; G; electricity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; SROI; social return on investment; WPCP; Water Pollution Control Plant; NPV; net present value; SWAT; Soil and Water Assessment Tool; NSC; Nash-Sutcliffe coefficient; TN; total nitrogen; TP; total phosphorous; Wetland conservation; Phosphorous removal; Ec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; G310G310G310Criterios de evaluación financiera; Valor del dinero en el tiempo; Valor presente neto; Tasa interna de retorno; Relación beneficio/costoCapital budgeting; Time value of money; Net present value; Internal rate of return; Benefit/cost ratioCrit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; BIO; binocular indirect ophthalmoscopy; DRI; digital retinal imaging; km; kilometer; ROP; retinopathy of prematurity; NICU; neonatal intensive care unit; NPV; net present value; PCA; Peter Cerny Ambulance Service; PERP; Premature Eye Rescue Program; Retin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش خالص فعلی; TEA; techno-economic analysis; CAPE; computer-aided process engineering; PC; physical-chemical; FPC; fermentative and physical-chemical; CDA; chemical deacetylation; DD; deacetylation degree; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; prot; protei