همگن سازی عددی

در این صفحه تعداد 69 مقاله تخصصی درباره همگن سازی عددی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همگن سازی عددی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی عددی; Porous neo-Hookean materials; Constitutive model; Finite deformation; Representative volume element (RVE); Numerical homogenization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی عددی; digital rock physics; effective elastic properties; numerical homogenization; Young's modulus; micromechanics; geomaterials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی عددی; primary; 78M40; 35K55; secondary; 65N08; 78A25; 86-08; Numerical homogenization; Maxwell's equations; Simulation; Electrical conductivity; Finite volume; Geophysical electromagnetic methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی عددی; Representative volume element; Numerical homogenization; Random media; Composite materials; Short fiber; Long fiber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی عددی; Anisotropic hyperelastic damage model; Dental enamel; Bio-composite; Numerical homogenization; 3D micromechanical simulation; Multiple damage mechanisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی عددی; Dual-phase steel; Plastic anisotropy; Microstructure reconstruction; Numerical homogenization; Crystal plasticity; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی عددی; Numerical homogenization; Representative volume element; Porous materials; Effective thermal conductivity; Morphological analysis; Equivalent morphology concept;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی عددی; TRIP steel; Multilevel non-convex Voronoi tessellation; Numerical homogenization; Non-redundant periodic boundary conditions; Banded microstructures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی عددی; Image-based computing; Numerical homogenization; Tensor methods; Proper generalized decomposition (PGD); Model reduction; Goal-oriented error estimation;