تصویربرداری نوری

در این صفحه تعداد 478 مقاله تخصصی درباره تصویربرداری نوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تصویربرداری نوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری نوری; Limbal vasculature; Optical coherence tomography; Repeatability; Optical imaging; Corneal imaging; Vasculatura del limbo; Tomografía de coherencia óptica; Córnea; Repetición; Imagen óptica; Imagen de la córnea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری نوری; RS-FC; resting-state functional connectivity; fcOIS; functional connectivity optical intrinsic signal imaging; GSR; global signal regression; MSR; multiple signal regression; ROI; region of interest; NDi; intrahemispheric node degree; NDc; interhemispheri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری نوری; Optical imaging; Fluorescence; Multimodality; Near-infrared fluorescence; Nanoprobe; Computed tomography; Magnetic resonance imaging; Positron emission tomography; Single-photon emission computed tomography; Photoacoustic imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری نوری; BAT; brown adipose tissue; WAT; white adipose tissue; PET; positron emission tomography; FDG; 2-fluor-2-desoxy-d-glucose; LCFA; long chain fatty acids; FA; fatty acids; TG; triglycerides; UCP1; uncoupling protein 1; TRLs; triglyceride-rich lipoproteins; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری نوری; ApoE; apolipoprotein E; ECM; extracellular matrix; EG; endothelial glycocalyx; GFP; green fluorescent protein; MPLSM NIR; multiphoton laser scanning microscopy; NO; nitric oxide; SHG; second harmonic generation; THG; third harmonic generation; STED; stimu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری نوری; 5-FC; 5-fluorocytosine; 5-FU; 5-fluorouracil; 6-MeP; 6-methylpruine; 6-MeP-dR; 6-methylpurine-2-deoxyriboside; 9-AC; 9-aminocamptothecin; 9-ACG; 9-aminocamptothecin glucuronide; ACV; acyclovir; ADEPT; antibody-directed enzyme prodrug therapy; API; active
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری نوری; Stroke; Co-morbidity; Systemic inflammation; Middle cerebral artery occlusion; Spectroscopy; Optical imaging; Reperfusion; Interleukin-1; Interleukin-1β;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری نوری; 2D; two-dimensional; BV; binocular vision; MD; monocular deprivation; OD; ocular dominance; RS; reverse suture; Ocular dominance map; Orientation map; Monocular deprivation; Optical imaging; Simulation;