چرخه رونقین ارگانیک (ORC)

در این صفحه تعداد 118 مقاله تخصصی درباره چرخه رونقین ارگانیک (ORC) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI چرخه رونقین ارگانیک (ORC) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Compound geothermal power cycles; Flash systems; Organic Rankine cycle (ORC); System optimization; Maps of application scopes; Techno-economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Organic Rankine cycle (ORC); Working fluid screening; Molecular structure; Low global warming potential (GWP); Molecular group contribution method; Computer aided molecular design (CAMD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Economic optimization; Geothermal power plant; Combined heat and power (CHP); District heating network (DHN); Organic Rankine cycle (ORC); Mixed integer non-linear programming (MINLP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Techno-economic analysis; Charcoal production; Biochar; Slow pyrolysis gas; Organic rankine cycle (ORC); Externally fired gas turbine (EFGT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Organic Rankine cycle (ORC); Trapezoidal cycle (TPC); Irreversible degree of heat transfer; Shift-temperature of heating fluid for working fluid; Working fluid with linear saturation line;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Organic Rankine Cycle (ORC); Zeotropic mixture; Temperature glide; Thermal performance; Economic performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Direct contact condensation; Indirect contact condensation; Organic Rankine Cycle (ORC); Waste heat recovery; Wet flue gases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Zeotropic mixtures as working fluids; Organic Rankine Cycle (ORC); Low-temperature- and caloric geothermal water; Combined Heat and Power (CHP); Optimization discussion for power generation and heat source utilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Energy vehicle balance; Energy integration; Internal combustion engine (ICE) efficiency; Hybrid electric vehicle; Organic Rankine cycle (ORC); Process integration techniques
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Waste heat recovery (WHR); Exhaust gas recirculation (EGR); Organic Rankine cycle (ORC); Internal combustion engine (ICE); Working fluid selection; Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Waste heat recovery (WHR); Organic Rankine cycle (ORC); Graphical criterion; Working fluid selection; System comparison; Multi-objectives genetic algorithm (MOGA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Entropy generation; Entransy loss; Exergy destruction; Organic Rankine Cycle (ORC); Evaporation temperature; Mass flow rate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Organic Rankine cycle (ORC); Novel integrations of combined heat and power (CHP) systems; Power optimization; Heating plant parameters; Low-temperature geothermal heat source utilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Organic Rankine cycle (ORC); Zeotropic mixture; Condensation temperature glide; Thermal performance; Geothermal energy; Biomass energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Organic Rankine Cycle (ORC); Series Combined Heat and Power (CHP); Heating plant parameters; The isentropic fluid R134a; Low-temperature geothermal heat source utilization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چرخه رونقین ارگانیک (ORC); Sabalan geothermal power plant; Flash-binary geothermal cycle; Organic Rankine cycle (ORC); Zeotropic mixture; Metaheuristic optimization; Particle swarm optimization (PSO); Turbine size parameters (SP);