کلرید های آلی

در این صفحه تعداد 370 مقاله تخصصی درباره کلرید های آلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کلرید های آلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید های آلی; OR; Odds ratio; CI; Confidence interval; DDE; Dichlorodiphenyldichloroethylene; HCB; Hexachlorobenzene; DDT; Dichlorodiphenyltrichloroethane; Diabetes mellitus; Heterogeneity; Meta-analysis; Organochlorines; Pesticides; Type 2 diabetes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید های آلی; OPs; organophosphates; OCs; organochlorines; PYs; pyrethroids; FUs; fungicides; GC; gas chromatography; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; MRL; maximum residue limit; aHI; acute/short-term consumer health risk; ESTI; estimated short-te
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید های آلی; CBPR; community-based participatory research; DAPI; 4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; OC; organochlorines; OP; organophosphates; PSD; personal sampling device; Silicone wristbands; Pesticides; Children and adolescents; Environmental justice
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید های آلی; GC-MS/MS; gas chromatography tandem mass spectrometer; LC-MS/MS; liquid chromatograph tandem mass spectrometer; FUs; fungicides; OTPs; other pesticides; OPs; organophosphates; OCs; organochlorines; CBs; carbamate pesticides; PYs; pyrethroids; MRL; max
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید های آلی; AC; Acetamiprid; BZLs; Benzoylureas; CARs; Carbamates; ChL; Chlorpyrifos ethyl; ChHs; Chlorinate hydrocarbons; CP; Cypermethrin; CL (λ); Lambda-cyhalothrin; DE; Deltamethrin; DI; Diazinon; DM; Dimethoate; DSFs; Disinfecants; EN; Endosulfan; ES; Esfenvale