ارزیابی نتیجه

در این صفحه تعداد 497 مقاله تخصصی درباره ارزیابی نتیجه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی نتیجه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Brachial plexus; Outcome assessment; Health care; Rehabilitation; Upper extremity; Validation studies; BPI; brachial plexus injury; BrAT; Brachial Assessment Tool; DASH; Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand; GPUS; Global Perceived Use Scale; ICF; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Rectal cancer; Surgery; Postoperative complication; Outcome assessment; Câncer retal; Cirurgia; Complicação pós-operatória; Avaliação de resultado;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Research methodology; Complementary medicine; Alternative medicine; Complementary therapies; Comparative effectiveness research; Outcome assessment; Nonlinear dynamics; Evaluation studies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Cancer; Oncology trials; Physical activity; Wearable activity monitors; Wearable technology; Outcome assessment; Cancer survivorship;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Thrombectomy; Endovascular procedures; Tissue plasminogen activator; Stroke; Outcome assessment; Intensive care unit; Trombectomía; Procedimientos endovasculares; Activador tisular del plasminógeno; Ictus; Valoración funcional; Unidad de cuidados inten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; lost to follow-up; suburethral slings; device removal; outcome assessment; women's health; LTF; lost to followup; MUS; mid urethral slings; Q; question; QoL; quality of life; SSR; synthetic sling removal; SUI; stress urinary incontinence; UDI-6; Urogeni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Disabled persons; Outcome assessment; healthcare; Rehabilitation; User-computer interface; IT; Information technology; NIH; National Institutes of Health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Outcome assessment; Prognosis; Rehabilitation; 6MWT; 6-minute walk test; MVIC; maximum voluntary isometric contraction; NMES; neuromuscular electrical stimulation; OA; osteoarthritis; SCT; stair climbing test; TKA; total knee arthroplasty; TUG; Timed Up a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; biopsy; disease progression; outcome assessment; prostatic neoplasms; watchful waiting; AS; active surveillance; BCR; biochemical recurrence; CBx; confirmatory biopsy; iSPBx; initial surveillance prostate biopsy; mpMRI; multiparametric magnetic resonance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Basic Science Study; Development or Validation of Outcomes Instruments; Constant score; Outcome assessment; Questionnaire; Validity; Translation; Greek language;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Colonic neoplasms; Colon surgery; Outcome assessment; Quality indicators; Reference standards; Neoplasias de colon; Cirugía de colon; Evaluación de resultados; Indicadores de calidad; Estándares de referencia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Neoplasias de colon; Cirugía de colon; Evaluación de resultados; Indicadores de calidad; Estándares de referencia; Colonic neoplasms; Colon surgery; Outcome assessment; Quality indicators; Reference standards;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Compliance; Mitral valve stenosis; Outcome assessment; Cardiac rhythm; AF; Atrial fibrillation; Cn; Net atrioventricular compliance; HR; Hazard ratio; ICC; Intraclass correlation coefficient; LA; Left atrial; LV; Left ventricular; MS; Mitral stenosis; MVA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; complications; heart failure; outcome assessment; radiofrequency ablation; CABG; coronary artery bypass graft; CI; confidence interval; EM; early mortality; ICM; ischemic cardiomyopathy; LVEF; left ventricular ejection fraction; OR; odds ratio; PCI; percu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; ASA; American Society of Anesthesiologists; BRFSS; Behavior Risk Factor Surveillance System; METs; metabolic equivalents; MAR; missing at random; NMAR; not missing at random; ProFaNE; Prevention of Falls Network Europe; STROBE; STrengthening the Reporting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی نتیجه; Ansiedad; Conducta infantil; Periodo preoperatorio; Evaluación de resultado; Atención hospitalaria; Anestesia; Anxiety; Child behaviour; Preoperative period; Outcome assessment; Hospital care; Anaesthesia;