سولفوریزاسیون اکسیداتیو

در این صفحه تعداد 201 مقاله تخصصی درباره سولفوریزاسیون اکسیداتیو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سولفوریزاسیون اکسیداتیو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفوریزاسیون اکسیداتیو; GO; graphene oxide; HPMo; phosphomolybdic acid: H3PMO12O40; HPMo-GO; graphene oxide-based phosphomolybdic acid catalyst; ECOD; extractive-catalytic oxidative desulfurization; CODS; catalytic oxidative desulfurization; X1: T; temperature; X2: O/S; oxygen t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفوریزاسیون اکسیداتیو; ASTM; American Society for Testing and Materials; BT; benzothiophene; DBT; dibenzothiophene; [CnMIM]Cl; 1-methyl-3-ankylimidazolium chloride; [CnMIM][[HSO4]; 1-methyl-3-alkyl imidazolium; [CnMIM][[CH3COO]; 1-methyl-3-alkyl imidazolium acetate; [BMIM]Cl; 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفوریزاسیون اکسیداتیو; Iron hexadecachlorophthalocyanine; Dibenzothiophene; Oxidative desulfurization; Pyridine; High-valent iron(IV)-oxo species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفوریزاسیون اکسیداتیو; PS; polystyrene cross-linked with divinyl benzene; PS-CH2-Cl; chloromethylated PS; PS-im; imidazolomethylpolystyrene; PEG; polyethyleneglycol; acac; acetylacetonato; PMAn; cross linked polyacrylate polymers; c-PMAn-V; polymer anchored vanadium compounds o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفوریزاسیون اکسیداتیو; Activated carbon; Oxidative desulfurization; Surface acidity; Structural defects; Spectroscopic characterization; Jet fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفوریزاسیون اکسیداتیو; Oxidative desulfurization; Gasoline; Model fuel; Composition; Phosphotungstic acid/activated carbon catalyst; Hydrogen peroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفوریزاسیون اکسیداتیو; Cost-benefit analysis; Energy recovery; Pyrolysis oil; Risk analysis; Ultrasound-assisted oxidative desulfurization process; ASTM; American Society for Testing and Materials; BTs; Benzothiophenes; CBA; cost-benefit Analysis; CPC; Chinese Petroleum Com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفوریزاسیون اکسیداتیو; Brønsted-Lewis acidic ionic liquid; Lactam-based ionic liquid; ZnCl2-based ionic liquid; Oxidative desulfurization; Diesel fuel