واکنش تکامل اکسیژن

در این صفحه تعداد 614 مقاله تخصصی درباره واکنش تکامل اکسیژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش تکامل اکسیژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; Transition-metal phosphides; Bifunctional catalysts; Oxygen reduction reaction; Oxygen evolution reaction; Li-air battery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; Phosphorus-doped nickel sulfides; Electrocatalyst; Oxygen evolution reaction; Hydrogen evolution reaction; Overall water splitting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; Water splitting; Pulsed current; Hydrogen evolution reaction; Oxygen evolution reaction; δs; stationary layer; δp; pulsating electro dynamic diffusion layer; tp; pulse-time; D; diffusion co-efficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; Bioelectrochemical system; Microbial fuel cell; Hydrogen production; Decoupling water electrolysis; Wastewater valorization; BES; Bioelectrochemical systeml; COD; chemical oxygen demand; DES; decoupling electrolysis system; ECPB; electron-coupled proton b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; Oxygen evolution reaction; Organic oxidation; Parallel reactions; Electrochemical wastewater treatment; Electrocatalysis; Microkinetic modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; AEM; anion exchange membrane; CCM; catalyst coated membrane; CCS; catalyst coated substrate; CV; cyclic voltammetry; DFT; density functional theory; DI; de-ionized; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; GDL; gas diffusion layer; GDE; gas diffusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; Unitized regenerative fuel cell; Fuel cell; Water electrolysis; Bifunctional electrocatalysts; Oxygen reduction reaction; Oxygen evolution reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; Oxygen evolution reaction; Electrocatalysis; Metal phosphide; Metal sulfide; In situ oxidation; Active component;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; AA; acrylic acid; ABN; sanionic microporous polymer networks; AN; acrylonitrile; BF; BIm5,6-bis(4-formylbenzyl)-1,3-dimethyl-benzimidazolium bromide; BIPY; bipyridinium; BPIB1; 3-bis(4-bromophenyl)imidazolium bromide; cCTF; charged covalent triazine frame
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; BDC; 1,4-benzenedicarboxylate; BTC; benzenetricarboxylate; NDC; 1,4-naphthalenedicarboxylate; TPT; 2,4,6-tris(4-pyridyl)-1,3,5-triazine; MeIM; 2-methylimidazole; DOBDC; 2,5-dihydroxyterephthalate; TCPP; tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin; H2bpydc; 2,2′-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش تکامل اکسیژن; Oxygen evolution reaction; Electronic double layer; Pseudocapacitance; Interfacial reconstruction; Electrocatalysis;