اندازه ذرات

در این صفحه تعداد 149 مقاله تخصصی درباره اندازه ذرات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اندازه ذرات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; Particle sizing; Image analysis; Aerodynamic size; Particle tracking; Settling velocity; Pharmaceutical aerosols; Dry powder inhalers (PDI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; biopharmaceutical characterization; particle sizing; formulation; surfactants; protein formulation; mAb; ATR; attenuated total reflection; DP; drug product; FFA; free fatty acids; GC-MS; gas chromatography mass-spectrometry; IPA; iso-propylalcohol; LOQ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; Amorphous solid dispersion; Spray drying; Particle sizing; Image analysis; Microparticles; Droplet drying kinetics; Mass transfer; Droplet theory; Spray technology; High resolution imaging; Focused ion beam scanning electron microscopy; Energy dispersive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; analysis; particle sizing; proteins; protein aggregation; protein formulation; light scattering; nanoparticles; physical characterization; nanotechnology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; ADV, acoustic droplet vaporization; PFP, perfluoropentane; DO, dissolved oxygen; PBS, phosphate buffered saline; EVA, ethyl vinyl acetateCavitation; Dissolved oxygen; Perfluorocabon droplets; Particle sizing; Ultrasound-mediated phase transition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; Photon Density Wave spectroscopy; Dependent multiple light scattering; Hard sphere interaction; Percus-Yevick approximation; Particle sizing; Bidisperse polymer dispersions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; physical characterization; vaccine adjuvant; light-scattering; particle sizing; microscopy; interfacial shear; aluminum phosphate; resuspendability; particle sedimentation; formulation; excipients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; Photon Density Wave spectroscopy; Multiple light scattering; Dependent light scattering; Percus-Yevick model; Yukawa model; Particle sizing; Polymer dispersions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; Angular light scattering; Mie theory; Particle sizing; Inverse problem; Constrained Regularized Least Squares (CRLS); Tikhonov regularization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ذرات; biodegradable polymers; content uniformity; controlled release/delivery; dissolution rate; formulation; nanoparticles; particle sizing; polymeric drug delivery systems; thermogravimetric analysis; UV/vis spectroscopy;