ویژگی های عملکرد

در این صفحه تعداد 97 مقاله تخصصی درباره ویژگی های عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ویژگی های عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های عملکرد; BHJ; Bulk heterojunction; FF; Fill factor; HOMO; Highest occupied molecular orbital; HTL; Hole transport layer; Jsc; Short circuit current density; LD; Diffusion length; LUMO; Lowest unoccupied molecular orbital; OSCs; Organic solar cells; P3HT; Poly(3-he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های عملکرد; Finite-time thermodynamics; Performance characteristics; Rectangular cycle; Variable specific heats of working fluid; Endoreversible cycle; Irreversible cycle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های عملکرد; Ionization detectors; Gas chromatography; Flame ionization detector; Thermionic ionization detector; Photoionization detector; Electron-capture detector; Helium ionization detector; Performance characteristics; Response mechanism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های عملکرد; Low concentrated photovoltaic cells; Thermoelectric generator; Performance characteristics; Non-equilibrium thermodynamics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های عملکرد; Ejector; Ejector refrigeration machine; R245fa; Performance characteristics; 1-D analysisEjecteur; Machine frigorifique à éjecteur; R245fa; Caractéristiques de performance; Analyse unidimensionnelle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های عملکرد; Biodiesel; Diesel engine; Performance characteristics; Emissions; Waste expanded polystyrene (EPS); Energy recoverybmep, brake mean effective pressure; bsfc, brake specific fuel consumption; bte, brake thermal efficiency; bfce, brake fuel conversion effic