ماده تغییر فاز (PCM)

در این صفحه تعداد 219 مقاله تخصصی درباره ماده تغییر فاز (PCM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماده تغییر فاز (PCM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Thermal energy storage (TES); Phase change material (PCM); Erythritol-xylitol phase diagram; Gibbs free energy minimization; Thermodynamic optimization; CALPHAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Direct steam generation (DSG); Concentrated solar power (CSP); Thermal energy storage (TES); Phase change material (PCM); Accumulator; Steam; Molten salt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Life cycle assessment (LCA); Building-integrated solar thermal (BIST) system; Phase change material (PCM); Cumulative energy demand (CED); Global warming potential (GWP); Energy payback time (EPBT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Model predictive control (MPC); Active solar heating; Latent heat energy storage (LHES); Phase change material (PCM); Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Solar chimney; Earth-air heat exchanger; Phase change material (PCM); Cooling cavity; Water spraying system; Trombe wall;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Thermal energy storage; Eutectic metallic alloys; Phase change material (PCM); Latent heat storage; Structural characterization; Thermophysical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Microencapsulation; Phase change material (PCM); Myristic acid-palmitic acid eutectic (MA-PA) mixture; Microencapsulated phase change material (MPCM); Thermal storage capacity; Thermal energy storage (TES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); phase change material (PCM); visual comfort; glare; Radiance simulation; Daylight Glare Probability; Useful Illuminance.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Thermal Energy Storage (TES); Phase Change Material (PCM); Charging (melting); Discharging (crystallization); Thermal conductivity; Heat pipes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Solar thermal energy storage; Phase change material (PCM); Thermal properties; Melt-freeze cycling studies; Chemical stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Battery thermal management; Phase change material (PCM); Fin structure; Effective thermal control time point C; Nusselt number; Thermal resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Thermal energy storage (TES); Phase change material (PCM); Phase equilibrium; Phase diagram; Congruent melting; Eutectic; Peritectic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Phase change material (PCM); C12H26-C13H28 system; Phase diagram; Temperature-history method; Tammann plot; Minimum-melting; Matériau à changement de phase (PCM); Système C12H26-C13H28; Diagramme de phase; Méthode de l'historique de température;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Phase change material (PCM); Paraffin mixture; Thermal stability; Accelerated thermal cycling test-bed; Differential scanning calorimetry (DSC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); High temperature flat plate latent heat storage; Phase change material (PCM); Melting and solidification; Natural convection; Parameter study of rectangular enclosure dimensions; Numerical simulation (CFD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده تغییر فاز (PCM); Paraffin/water emulsion; Phase Change Material (PCM); Phase Change Slurry (PCS); Rheological behavior; Friction factor-Reynolds number correlation; Pressure drop;