مواد تغییر فاز (PCM)

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره مواد تغییر فاز (PCM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مواد تغییر فاز (PCM)
مقالات ISI مواد تغییر فاز (PCM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCM); Solar photovoltaic (PV); Phase change materials (PCM); PV-PCM; Thermal regulation; Thermal resistance model; Enhanced conductivity method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCM); Ionic liquids (ILs); Phase change materials (PCM); Differential scanning calorimetry (DSC); Thermal energy storage (TES); Synthesis route;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCM); Microencapsulation; Phase change materials (PCM); Microencapsulated phase change materials (MPCM); Thermal properties; Thermal energy storage (TES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCM); Integrated collector storage solar water heaters (ICSSWH); Heat diode mechanism; Thermal behavior; Phase change materials (PCM); Compound parabolic concentrators (CPC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCM); Building-Integrated Concentrating Photovoltaics (BICPV); Phase Change Materials (PCM); Concentrating Photovoltaics (CPV); Solar energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCM); Phase change materials (PCM); Cycling stability; Thermal stability; Differential scanning calorimetry (DSC); Thermal cycler; Thermal energy storage (TES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCM); Phase change materials (PCM); Characterization; Thermophysical properties; Raman spectroscopy; Multivariate data analysis;