مواد تغییر فاز (PCMs)

در این صفحه تعداد 92 مقاله تخصصی درباره مواد تغییر فاز (PCMs) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد تغییر فاز (PCMs) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); Phase change materials (PCMs); Expanded graphite (EG); Thermal energy storage (TES); Temperature regulation; Wood-plastic composites (WPC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); Phase change materials (PCMs); Thermal energy storage (TES); Renewable materials; Cost-effective; Temperature-history (T-history) method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); Polyvinyl Alcohol (PVA); Phase change materials (PCMs); Fatty acids; Electrospinning; Composite Nanofibers; Differential scanning calorimetry (DSC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); Thermal comfort; Hybrid personal cooling garment; Phase change materials (PCMs); Air ventilation fans; Heat wave; Hot environment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); Phase change materials (PCMs); Thermal comfort; Building thermal simulation; Building thermal performance; Thermal storage efficiency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); PCM; phase change material; TES; thermal energy storage; CSP; concentrated solar power; CAPEX; Capital Expenditure; EPCM; encapsulated phase change material; Embodied energy; Environmental impact; High temperature thermal energy storage (TES) systems; Con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); Building energy performance; Glazing and shading solutions; Indoor thermal comfort; Phase change materials (PCMs); Thermal energy storage (TES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); Phase change materials (PCMs); Energy performance; Indoor thermal comfort; Window shutter; Heat flux; Thermal energy storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); Energy performance; Heat flux; Indoor thermal comfort; Phase change materials (PCMs); Thermal energy storage; Window shutter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); ABS; acrylonitrile-styrene-butadiene terpolymer; AC; active carbon; AMPL; 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol; APP; ammonium polyphosphate; AS; acrylonitrile-styrene copolymer; BDO; 1,4-butanediol; CA; capric acid; CAC; cellulose acetate; CAlg; calcium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); PCMs, phase change materials; SSPCMs, shape-stabilized phase change materials; HDPE, high density polyethylene; EG, expanded graphite; DSC, differential scanning calorimetryEffective thermal conductivity; Phase change materials (PCMs); Composite-PCMs wall
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد تغییر فاز (PCMs); AC; acetamide; CA; capric acid; CNFs; carbon nanofibers; CNs; carbon nanostructures; CNTs; carbon nanotubes; MWCNTs; multi-wall carbon nanotubes; EG; expanded graphite; EU; European Union; GNPs; graphene nanoplatelets; GNs; graphite nanosheets; GO; graphe