آشنایی با موضوع

تعادل یک اصطلاح است که حالت پایدار یک سیستم را توصیف می کند. دو نوع از تعادل ماده وجود دارد: تعادل فازی و تعادل واکنش. تعادل فازی به انتقال ماده بین فازهای (جامد، مایع یا گاز) سیستم بدون تبدیل یک گونه به دیگری اشاره دارد. بدین معنا که یک گونه شیمیایی ممکن است در چند مرحله مختلف در یک سیستم وجود داشته باشد. این فازها ممکن است از یکدیگر به یکدیگر تبدیل شوند، اما اگر مقدار سیستم در تعادل باشد، مقدار کلی هر فاز خاص در زمان ثابت است. در مقابل، تعادل واکنش یک فرایند است که شامل تغییرات در مواد اولیه است.
در این صفحه تعداد 509 مقاله تخصصی درباره تعادل فازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعادل فازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل فازی; Thermal energy storage (TES); Phase change material (PCM); Phase equilibrium; Phase diagram; Congruent melting; Eutectic; Peritectic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل فازی; Binary mixture; Phase equilibrium; Regular solution theory; Margules expansion; Refrigerant; Mélange binaire; Équilibre de phase; Théorie de solution régulière; Détente de Margules; Frigorigène;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل فازی; Phase stability; Critical point; Supercritical; Phase transition; Condensation; Multiphase; High-pressure injection; Phase equilibrium; Thermodynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل فازی; Phase equilibrium; Constant-volume flash; Constant-volume stability; Helmholtz energy minimization; Modified Newton method; Modified Cholesky factorization