فنوتایپینگ

در این صفحه تعداد 249 مقاله تخصصی درباره فنوتایپینگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فنوتایپینگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; AB; Aboveground biomass; CD; Cappelle Desprez; DS; Drought stress; HI; Harvest index; HT; Heading time; PH; Plant height; Pl; Plainsman V.; RDM; Root dry mass; RTND; Reproductive tiller number depression; SNSD; Seed number/spike depression; STI; Stress to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; ChlDX; chlorophyll index using DUALEX; FlvDX; flavonoids index using DUALEX; NBIDX; nitrogen balance index using DUALEX; ChlSPAD; chlorophyll index using SPAD 502; Fv/Fm; maximal PSII efficiency; ChlMASS; chlorophyll a + b per unit mass; LMA0; leaf ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; TRIA; 1-triacontanol; SRC; short rotation coppice; ETR; electron transport rate; PSI; photosystem I; PSII; photosystem II; PPFD; photosynthetic photon flux density; Y(II); carbon assimilation parameter; B1; thiamine; NA; nicotinamide; Phenotyping; Organ s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; EMS; ethyl methane sulfonate; HZ; hydrazine hydrates; LD; lethal dose; S.E.; standard errors; S.D.; standard deviation; C.V.; coefficient of variations; DMRT; Duncan multiple range test; Tomato (Solanum lycopersicum L.); Ethyl methane sulfonate (EMS); Hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; EHR; Electronic Health Record; AKI; Acute Kidney Injury; HRS; Hepatorenal Syndrome; ICD; International Classification of Diseases; NLP; Natural Language Processing; VA; Veterans Affairs; CPT; Current Procedural Terminology; KDIGO; Kidney Disease Improving
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; Adult-onset asthma; severe asthma; gene set variation analysis; phenotyping; transcriptomics; mechanisms; eosinophils; mast cells; ILC3; dES; Difference in enrichment scores; ES; Enrichment score; GSVA; Gene set variation analysis; ILC3; Group 3 innate ly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; Development; Growth; Genetic variability; Temperature; Alfalfa (Medicago sativa L.); Tall fescue (Festuca arundinacea schreb.); Phenotyping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; ejection fraction; gene expression; heart failure; left ventricular function; left ventricular structure; phenotyping; CMR; cardiac magnetic resonance; EDVI; end diastolic volume index; ESVI; end systolic volume index; HFmrEF; heart failure with mid-range
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; ANOVA; Analysis of Variance; ARW.g.; Absolute Rhizosheath Weight; CRI; Crops Research Institute; CSIR; Council for Scientific and Industrial Research; DW(s); Dry Weight(s); FC; Field capacity; FW; Fresh Weight; l.s.d.; Least Significant Difference; MDSR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; Active learning; Electronic Health Records; Phenotyping; Condition; Severity; CAESAR; Classification Approach for Extracting Severity Automatically from Electronic Health Records; CAESAR-ALE; Classification Approach for Extracting Severity Automatically f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنوتایپینگ; Ecosystem services; Foliar morphology; Foliar chemistry; Foliar physiology; Symptoms; Functional leaf traits; Phenotypic plasticity; Phenotyping;