اسیدهای چرب فسفولیپید

در این صفحه تعداد 134 مقاله تخصصی درباره اسیدهای چرب فسفولیپید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسیدهای چرب فسفولیپید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; Cropping system intensification; Dryland agriculture; Water-stable aggregates; Fungi:bacteria ratio; Phospholipid fatty acids; Soil organic carbon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; Anthropogenic soils; Soil bioindicators; Carbon pools; Specific enzyme activities; Microbial quotients; Phospholipid fatty acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; AMV; alfalfa mosaic virus; ARDRA; amplified ribosomal DNA restriction analysis; ARISA; automated ribosomal intergenic spacer analysis; Bt; Bacillus thuringiensis; CaMV; cauliflower mosaic virus; CFUs; colony-forming units; CLPP; community-level physiologi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; Biohydrogen; Cascade acid stress; Anaerobic biogranules; Physiological and morphological response; ATR; acid tolerance response; GAD; glutamate decarboxylase; PLFAs; phospholipid fatty acids; TS; total solids; VS; volatile solids; TTC; triphenyltetrazoliu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; Tree species identity; Tree species diversity; Soil microbial community structure; Variation partitioning analysis; Phospholipid fatty acids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; Arbuscular mycorrhizal fungi; Phospholipid fatty acids; Soil bioassay; Festuca arizonica; Muhlenbergia wrightii; Fort Valley Experimental Forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; lipid biomarkers; organic matter cycling; plankton; phospholipid fatty acids; Irish Sea; brFA; Branched Fatty Acids; CMR; Coastal Mixed Region; HBIs; Highly Branched Isoprenoids; MOM; Marine Organic Matter; MUFA; Monounsaturated Fatty acids; OM; Organic M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; Exotic earthworms; Soil microbial community; Phospholipid fatty acids; Soil enzyme activity; Soil carbon; Soil C:N; Northern hardwood forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; Phospholipid fatty acids; Interactive effect; Structural equation model; Qinghai-Tibet Plateau; Alpine timberline; Global warming; Nitrogen deposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; ARA; arachidonic acid (C20:4 n-6); CAT; catalase; Cd; cadmium; CI; condition index; D5D; Δ5-desaturase; D6D; Δ6-desaturase; DHA; docosahexaenoic acid (C22:6 n-3); ELOVL2; elongase 2; EPA; eicosapentaenoic acid (C20:5 n-3); GPx; glutathione peroxidase; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب فسفولیپید; APA; alkaline phosphatase; EC; electrical conductivity; FAMEs; fatty acid methyl esters; HSD; honestly significant differences; MR; microbial respiration; MUB; modified universal buffer; PLFAs; phospholipid fatty acids; POD; peroxidase enzyme; PPO; polyph