فسفر

در این صفحه تعداد 279 مقاله تخصصی درباره فسفر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فسفر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; Behavior; Consumer attitude; Labeling dates; Nutritional value; Waste management; Ca; Calcium; Carb; Carbohydrates; Chol; Cholesterol; P; Phosphorous; Fe; Iron; Zn; Zinc; I; Iodine; Th; Thiamin; Rib; Riboflavin; Vit; Vitamin; WRAP; Waste Resource Action P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; C; carbon; N; nitrogen; P; phosphorous; CWD; coarse woody debris; DecR; decay rate; TotL-C; total losses of C; SBSs; soil-bark substrates; SBS; pure Bark + Soil; SBS-N; Bark + Soil + N; SBS-NP; Bark + Soil + N + P; S; pure soil; Eth-Ext; ethan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; ANOVA; analysis of variance; AWC; available water holding capacity; ρb; bulk density; C; carbon; CST; conservation tillage; CT; conventional tillage; DAS; days after sowing; DHA; dehydrogenase activity; ICAR; Indian Council of Agricultural Research; IR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; NH4F; Ammonium fluoride; AOP; Advanced oxidation process; AO; Ammonium oxalate; [Hmim]I; 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide; (AEP); 2-aminoethylphosphonic acid; (MBT); 2-mercapto benzothiazole; AFM; Atomic force microscopy; BQ; Benzoquinone; BPA; bispheno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; PCD; programmed cell death; DAI; days after start imbibition; ssDNA; single-stranded DNA; dsDNA; double-stranded DNA; Leaf senescence; Nucleases; Nutrient recycling; Phaseolus vulgaris; Nucleotides; Phosphorous;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; Wastewater-based epidemiology; Liquid chromatography-mass spectrometry; New psychoactive substances (NPS); Population biomarkers; High-resolution mass spectrometry; BE; benzoylecgonine; BOD; biological oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; DDA; da
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; ATTD; apparent total tract digestibility; CP; Crude protein; DM; dry matter; GE; gross energy; G:F; gain to feed ratio; GIT; gastrointestinal tract; P; phosphorous; Weaning; Piglet; Phytase; Protea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; a.i.; active ingredient; CA; conservation agriculture; Ca2+; calcium; CIMMYT; International Maize and Wheat Improvement Center; NT; no till; DNA; deoxyribonucleic acid; dS m−1; desi siemen per meter; DSAR; direct seeded aerobic rice; E; East; EI; emerg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; CaCO3; carbonated lime; CFV; cross flow velocity; COD; chemical oxygen demand; EU; European Union; FeCl3; iron(III)chloride; K; potassium; N; total nitrogen; NH4-N; ammonium nitrogen; NL; norm litre; org. N; organic nitrogen; P; phosphorous; SD; standard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفر; ABA; abscisic acid; ANOVA; analysis of variance; CCE; calcium carbonate equivalent; DM; dry matter content; ET; crop evapotranspiration; FC; field capacity; IAA; indoleacetic acid; LWP; leaf water potential; P; phosphorous; ROS; reactive oxygen species; S