عکسبرداری

در این صفحه تعداد 364 مقاله تخصصی درباره عکسبرداری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عکسبرداری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; Ascorbate; Antioxidants; Acclimation; Chloroplast-to-nucleus retrograde signaling; Epigenetics; Glutathione; High Light; Hydrogen peroxide; Mehler reaction; MSH1 pathway; NPQ; Peroxiredoxins; Photodamage; Photoinhibition; Photosystem II; Photosynthesis; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; Barley genotype; Photoinhibition; Photoprotection; Polyphenols; Xanthophylls; Amax; light-saturated rate of CO2 assimilation; Cars; total content of carotenoids; DEPS; de-epoxidation state of the xanthophyll-cycle pigments; FV/FM; maximum quantum yield of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; Immunoblot analysis; Photoinhibition; Reactive oxygen species; Stomatal limitation; Tuber yield; Ci; intercellular CO2 concentration; CE; carboxylation efficiency; ETo/ABS; quantum yield for electron transport; ETo/TRo; probability that an electron moves
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; ADF; acid detergent fiber; AGR; absolute growth rate; AIC; Akaike information criterion; ATP; adenosine triphosphate; BIC; Bayesian information criterion; CEL; cellulose; DM; dry mass; HC; hemicellulose; LAI; leaf area index; LAR; leaf area ratio; LIP; li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; ChF; chlorophyll-a fluorescence; CS; cross section of tested sample; ET; electron transport; ETC; electron transport chain; F0; minimal fluorescence yield of the dark-adapted state; Fm; maximal fluorescence yield of the dark-adapted state; Fv/Fm (φPo); m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; DIC; Dainippon Ink and Chemicals; Fo; minimal fluorescence yield; Fm; maximal fluorescence yield; Fv/Fm; maximum quantum yield of photosystem II; DO; dissolved oxygen; PAM; pulse amplitude modulated; PAR; photosynthetically active radiation; PBR; photobio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; Synechocystis; Thylakoid membranes; Photoinhibition; Quantitative proteomics; SWATH analysis; CEF; cyclic electron flow; DDT; Dithiothreitol; LEF; linear electron flow; MES; 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid; MS; mass spectrometry; NPQ; Non-Photochemica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; AL; actinic light; APX; ascorbate peroxidase; CLSM; confocal laser-scanning microscope; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FRAP; ferric reducing antioxidant power; Fv/Fm; maximum quantum efficiency of PSII; HL; high light; H2O2; hydrogen peroxide; LL; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; Synechocystis; Synechocystis sp. PCC6803; WT; wild-type; RO; xanthophyll-less; AD; polyunsaturated lipid-less; ROAD; xanthophyll- and polyunsaturated lipid-deficient; PsaL; PSI trimer-less; Car; carotenoid; NBL; non-bilayer-forming; BL; bilayer-forming; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; Antioxidative enzyme activity; Fluorescence; Growth parameters; Mineral nutrients; Photoinhibition; Photosynthesis; AN; net photosynthetic rate; CAT; catalase; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; Ci; intercellular CO2 concentration; Cx + c; caro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکسبرداری; PSII; Photosystem II; Chl; chlorophyll; MES; 2-(N-morpholino) ethanesulfonic acid; P680; chlorophyll dimer acting as the electron donor; QA; primary quinone acceptor; QB; secondary quinone acceptor; Cm; chloramphenicol; Sm; streptomycin; Sp; spectinom