طیف سنجی فوتولومینسانس

در این صفحه تعداد 371 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی فوتولومینسانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی فوتولومینسانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; Atom probe tomography; Organic/Inorganic heterostructures; Interface characterization; Flexible polymer-fullerene bulk heterojunction solar cells; Synchrotron micro-focus X-ray diffraction; Photoluminescence spectroscopy; Charge transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; Europium(III); luminescent materials; solid polymer electrolytes; ionic liquid; photoluminescence spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; Indian yellow; Photoluminescence spectroscopy; Time-dependent density functional theory calculation; Photoluminescence imaging; Indian wall painting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; Ormolytes; Electron paramagnetic resonance; Impedance spectroscopy; Photoluminescence spectroscopy; Conductivity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; Nanostructures; Chemical co-precipitation; X-ray diffraction; Fourier transform infra-red spectroscopy; Electron microscopy (TEM and FESEM); Photoluminescence spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; Optical materials; Crystal growth; Differential thermal analysis (DTA); Photoluminescence spectroscopy; Mechanical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; Chalcogenides; Chemical synthesis; Electron microscopy (STEM, TEM and SEM); Photoluminescence spectroscopy; Aging; Luminescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; GaN; Nanostructure network; Laser molecular beam epitaxy; High resolution x-ray diffraction; Field emission scanning electron microscopy; Raman spectroscopy; Photoluminescence spectroscopy; Metal-semiconductor-metal UV photodetector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA); Multifractal Detrended Moving Average Analysis (MF-DMA); Transition Metal Dichalcogenides; Single-layer MoS2; Photoluminescence spectroscopy; Defect population;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی فوتولومینسانس; GaN nanowalls; Laser molecular beam epitaxy; High resolution x-ray diffraction; Photoluminescence spectroscopy; Field emission scanning electron microscopy; Raman spectroscopy; X-ray photoelectron spectroscopy; Quantum size effect;