خصوصیات فتوسنتزی

در این صفحه تعداد 26 مقاله تخصصی درباره خصوصیات فتوسنتزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خصوصیات فتوسنتزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فتوسنتزی; Straw mulching; Film mulching; Soil moisture and temperature characteristics; Winter wheat (Triticum aestivum L.); Photosynthetic characteristics; Yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فتوسنتزی; The Yellow Sea and East China Sea; Photosynthetic characteristics; Phyto-PAM; Environmental factors; Phytoplankton community structure; Water mass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فتوسنتزی; LAI; leaf area index (m2/m2); CGfr; the crown gap fraction of pixels classified as sky in a certain region of the image; PPFD over; photosynthetic photon flux density over canopy (μmol m−2s−1); PPFD under; photosynthetic photon flux density under can
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فتوسنتزی; Drought stress; Endogenous polyamines; Endogenous phytohormones; Maize (Zea mays L.); Photosynthetic characteristics; Spermidine; ABA; abscisic acid; Ca; atmospheric CO2 concentration; Ci; intracellular CO2 concentration; Car; carotenoids; Chl a; chloroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فتوسنتزی; ABA; abscisic acid; GA; gibberellic acid; IAA; indole-3-acetic acid; LAI; Leaf Area Index; MDA; malondialdehyde; PPF; photosynthetic photon fluence; RI; Response Index; SOD; superoxide dismutase; UV-B; ultraviolet-B; UV-BBE; biologically effective UV-B; Z
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات فتوسنتزی; After-glow thermoluminescence; Cytochrome b6/f; electron transport; Mutant; Photosynthetic characteristics; Spirulina (Arthrospira) platensis; PQ pool; PS I; PS II; AG; after-glow; Chl; chlorophyll; Cyt; cytochrome; DCMU; 3-(3′; 4′-dichlorophenyl)-1;