فتوولتائیک (PV)

در این صفحه تعداد 127 مقاله تخصصی درباره فتوولتائیک (PV) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فتوولتائیک (PV)
مقالات ISI فتوولتائیک (PV) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); Drift problem; Fuzzy logic (FL); Maximum power point tracking (MPPT); Perturb and observe (P&O); Photovoltaic (PV); Power tracking efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); a-Si; Amorphous-Silicon; BOS; Balance-of-system; CIEMAT; Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Spain; FSEC; Florida Solar Energy Center, USA; IAP; Inverter-to-Array Power; IFC; International Finance Corporation; IEA; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); PV; Photovoltaic; IEC; International Electro technical commission; IEEE; Institute of Electronics and Electrical Engineers; NEC; National Electrical Code; DR; Distributed Resource; DC; Direct Current; AC; Alternative Current; THD; Total harmonics distorti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); Maximum power point tracking (MPPT); Photovoltaic (PV); PID control; Fuzzy Logic (FL); Artificial Neural Network (ANN); Genetic Algorithms (GA); Particle Swarm Optimization (PSO); Buck-Boost Converter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); Life Cycle Assessment (LCA); Photovoltaic (PV); Silicon; Waste of electric and electronic equipment (WEEE); Recycling; Renewable energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); Photovoltaic (PV); Predictive direct power control (P-DPC); Fuzzy logic control (FLC); Maximum power taking point (MPPT); Active power filter (APF); Total harmonic distortion (THD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); Grid-Connected Photovoltaic Systems (GCPVS); Distributed Generation (DG); Photovoltaic (PV); Maximum Power Point Tracking (MPPT); Solar Tracking (ST); Transformless inverters; Smart inverters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); AGL; Above Ground Level; MCP; Measure Correlate Predict; CNT; Centralized; MDM; Metrological Department Malaysia; CSP; Concentrating Solar Power; MMD; Malaysian Meteorological Department; DCNT; Decentralized; MHP; Micro Hydropower; DEM; Digital Elevation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); Economic model-fuel cell power plant (FCPP); Genetic Algorithm (GA); Imperialist Competition Algorithm (ICA); Particle Swarm Optimization (PSO); Photovoltaic (PV); Wind turbine (WT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); LID; light-induced degradation; SWE; Staebler-Wronski effect; SUPSI-ISSAC; Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana-Istituto di Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito; PVUSA; Test Facility Photovoltaics for Utility Scale A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); Photovoltaic (PV); Wind turbine; Hybrid power system; Radial basis function network-sliding model (RBFNSM); General Regression Neural Network (GRNN); Maximum power point tracking (MPPT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوولتائیک (PV); Buck-boost converter; Maximum power point tracking (MPPT); Partial shading; Hill climbing (HC); Differential evolution (DE); Photovoltaic (PV); Building integrated PV (BIPV);