دمای معادل فیزیولوژیکی

در این صفحه تعداد 19 مقاله تخصصی درباره دمای معادل فیزیولوژیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دمای معادل فیزیولوژیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای معادل فیزیولوژیکی; GT; ground surface temperature (°C); HR; absolute humidity; Icl; clothing insulation value (clo); M; metabolic rate (W/m2); MRT; mean radiant temperature (°C); P; atmospheric pressure (hpa); PET; physiological equivalent temperature (°C); PMV; predicte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای معادل فیزیولوژیکی; AOC; Adaptation to Outdoor Climate; Clo; clothing insulation; Met; metabolic rate; OUT-SET*; Outdoor Standard Effective Temperature; PET; Physiological Equivalent Temperature; RH; relative humidity; TSV; thermal sensation vote; Ta; air temperature; Tg; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای معادل فیزیولوژیکی; Modelling study; Physiological equivalent temperature; Aerosol effects; Heat stress; Sustainable urbanization; AERONET;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای معادل فیزیولوژیکی; Urban greening; Green coverage ratio; Physiological equivalent temperature; Urban heat island; CFD simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای معادل فیزیولوژیکی; Outdoor thermal comfort; Field survey; Comfort ranges; Thermal adaptation; Physiological equivalent temperature; Predicted percentage of dissatisfied
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای معادل فیزیولوژیکی; UHI; urban heat island; PET; physiological equivalent temperature; ANN; artificial neural network; TEB; town energy budget; LST; land surface temperature; BEM; building energy model; UCM; urban canopy model; MCM; microclimate model; MM; meso-scale model;